ILINNIAKKAT

Isumaginninnermi ikiortitut ilinniarneq

Isumaginninnermi ilinniarneq ulluinnarni taaneqartarpoq SHU. Ilinniakkap aaqqissugaanera una toorlugu atuarneqarsinnaavoq!

Ilinniarfiit 


Kalaallit Nunaanni nunap immikkoortuini atuarfiit, (Ilulissani aamma Maniitsumi aggustimi aallartittarput, kiisalu Nuummi  jaanuaarimi aallartittarput, Perorsaanermik Ilinniarfik Ilulissaniittoq brancheskoleuvoq)

Suliffigineqalersinnaasut


Isumaginninnermi ikiorti ilinniarnerminik naammassereeruni makkunani atorfinissinnaavoq:

  • Ulluunerani paaqqinnittarfiit
  • Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit
  • Innarluutilinnik tunngasut
  • Utoqqarnut tunngasut
  • meeqqat atuarfianni 1. – 3. Klasse
  • pinerluuteqarsimasunut isumaginnittoqarfik

Isumaginninnermi ikiorti isumaginninnerup iluani tunngaviusumik suliassani, perorsaanermi sammisassaqartitsiniarlunilu suliassani suleqataasinnaanissaminut ilinniarsimasuuvoq. Sullissivinni atuisunut isumaginninnermi ikiorti suliassatigut inuttullu ikiuussinnaalluni. Isumaginninnermi ikiorti ilinniarnermit ilisimalikkamigut tunngavissaqarpoq perorsaanikkut suliassaviusunik suliassiissutigineqartunik akisussaaffiginnissinnaalluni.

Ilinniarniarluni tiguneqarnissamut piumasaqaatit

Ilinniartunngortussaq 10 klasse-mi soraarummeerluni allattariarsornermi angusisimassaaq misilitsinnermi kalaallisut minnerpaamik 4 karakteereralugu aamma qallunaatut minnerpaamik 02 karakteereralugu.

imaluunniit Piareersarfik/Majoriaq naammaginartumik angusaqarluni ingerlassimassallugu.

Ilikkagaqarfissaqqissut / naleqartitat tunngavii

PI/SPS’ip naleqartitatut tunngavii – kulturimik paasinninnermik, kikkut tamarmik oqartussaaqataanerannik aammattaaq inuit ataasiakkaat inuttut ilisimasassatigut ineriartortitaanissamut inissaqartitsinermik imaqartut – isumaginninnermi ikiortinngorniarluni ilinniarnermut tunngaviliisuussapput.

Isumaginninnermut ikiortip nammineerluni akisussaaffini oqartussaaffinilu ilisimaarissavai.

Taamaattumik ilinniarnerup sunniuteqaqataaffigissavai isumaginninnermi ikiortip nammineerluni akisussaasumik ilisimasassatigullu ilisimaarinnilluni suliassaviusunik ineriartortitsiartuaalernissaa. Aammattaaq isumaginninnermi ikiorti inunnut ataasiakkaanut tatiginninnermik takutitaqartassaaq, isumassuinermik takutitsisassalluni tunniussaqartassallunilu, kiisalu ajornartorsiutit anigorniarneqarnissaannut siunnerfeqartumik sulisassalluni.Ilinniarnerup aaqqissuussaanera 


Ilinniarneq ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq, taakkunani sap.ak. 49 atuagarsorneq aamma sap.ak. 47 isumaginninnerup iluani sungiusarluni sulineq.

Atuagarsorneq pisarpoq piffissani pingasuni imatut:

  • atuagarsorneq 1 nunap immikkoortuani atuarfimmi
  • atuagarsorneq 2 nunap immikkoortuani atuarfimmi
  • atuagarsorneq 3 Ilulissani brancheskolemiSungiusarluni sulinermik ilinniarneq piffissanut marlunnut avitaavoq, sungiusarlunilu suliffimmi ataatsimi ingerlanneqassalluni.


Ilinniaqqinnissamut periarfissat


Suliffeqarfiit ataasiakkaat – kommunemi aamma Namminersorlutik Oqartussani – pingaartikkiartuinnarpaat ilinniaqqinneq – tamakkunanngalu PI/SPS suliniuteqakkajuttuusarpoq.

Isumaginninnermi ikiortitut ilinniarsimasoq ingerlaqqiffiusumik socialassistentitut ilinniaqqinnissaminut periafissaqarpoq.Ilinniarnerup nalaani aningaasaqarneq


Ilinniarnerpit nalaani ilinniarnersiuteqassaatit – aamma piffissani ilinniarnernut atatillugu sungiusarfissanni marlunni.

Naatsorsuutigissavat annikinnerusumik atuartitsinermi atortunut assigiinngitsunut aningasartuuteqarnissat ilinniarnerit tamaat – annerpaamik kr. 1.000,00.

Ilinniarnerup aallartinnissaa

Ilulissani aamma Maniitsumi aggustimi tamarmik immikkut 25-nik ilinniartoqartussat aallartissapput. Aamma Nuummi januar atuaqatigiit 25-nik ilinniartoqartussat aallartissapput.

Sumi najugaqarneq aallaavigalugu tassunga qaninnermi nunap immikkoortuani atuarfimmi tiguneqassaatit. Sumut inissiivittoqarnissaa nunap immikkoottuini atuarfiit aamma PI/SPS’ip aalajangertassavaat.

Ilinniarneq pillugu nassuiarneqarluarnera una toorlugu atuarsinnaavat!

Perorsaanermik Ilinniarfimmut qinnuteqarniaraanni qinnuteqarfissaq kingulleq tassaavoq 1. marts.
Ilinniakkanut tamanut qinnuteqarniaraanni ulloq taanna atuuppoq.

Ilinniarnerup aaqqissugaanera