KOLLEGIER

Kollegier i Ilulissat
Et kollegium er et tilbud til dig, der på grund af uddannelse skal flytte til Ilulissat. Der findes flere
kollegier i Ilulissat. Du vil få anvist et værelse/lejlighed for et skoleår ad gangen. Der er ikke
mulighed for selv at vælge, hvilket kollegium man vil bo på.

Ved Socialpædagogisk Seminarium findes der 2 rums kollegielejligheder, kollegieværelser for par
Og kollegieværelser for enlige.

Studerende, der går i gang med socialpædagoguddannelsen, tildeles kollegier i Koororsuaq
kollegierne. Studerende med et skoleophold på 3½ år skal vide, hvis man medtager børn/familie
Vil man få tildelt en kollegielejlighed. Par tildeles kollegieværelser egnet til par, for enlige tildeles
kollegieværelse. Børn og ægtefælle eller samlever til den uddannelsessøgende, der uanmeldt medtages,
har ikke krav på en kollegiebeboelse. Børn over 18 år kan ikke medtages.

Socialhjælperelever på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse, hvor der ikke kan bo mere end
Én person på et værelse.
Eleverne tildeles kollegieværelser i Marralinnguaq kollegierne.
PI/SPS kan ikke give logi til socialhjælperlevers barn/børn/familie.

Der afholdes beboerrådsmøder for hver opgang, hvor alle beboere skal deltage.
For kollegielejlighedsbeboere afholdes der ligeledes beboerrådsmøder.

Læs mere