KURSER

Præsentation af Kompetenceudviklingscenter

Kompetenceudviklingscenteret beskriver og arrangerer kurser for ansatte inden for den sociale sektor. Endvidere kan de også udvikle kurser efter forespørgsel fra institutioner, Majoriaq eller kommuner.

Samarbejdspartnere

I og med at Kompetenceudviklingscenteret udbyder og udvikler kurser, har vi flere samarbejdspartnere. Nogle af de mest tætte er VIA UC Pædagoguddannelse Jysk og Peter Sabroe og UC Syd. Ligesom vi også har forskellige samarbejdspartnere, alt efter emnet for kursustilbuddet.

Information vedr. forskellige økonomiske muligheder

Kurserne kan inddeles i tre kategorier. Der er kurser der er AMA finansieret. Ønsker du mere info om AMA, så vælg AMA herunder. Der er også kurser der er PKU finansieret. Hvis du ønsker yderligere informationer om PKU, så kan du vælge PKU herunder. Vi har ligeledes kurser som finansieres af institutioner eller kommuner.

AMA KURSER

Målgruppen for kurset
Målgruppen for kurset er ansatte som har arbejdet med pædagogik i flere år, og som er ufaglærte og faglærte. De faglærte kan defineres som uddannet som socialhjælpere eller lignende. Altså uddannet på erhvervsfagligt niveau.
Du kan læse om vilkårene for AMA midler, ved at trykke her!
Du kan også læse om definitionen på en ufaglært, faglært og en uddannet ansat, ved at trykke her!

PKU KURSER

Formål med modul 2 og 3 er at lade kursisterne fa indblik i teorier om de 7­-10 ­-åriges udvikling.

Ligeledes er det formålet at give kursisterne indsigt
i de 7­-10-åriges interesser og at lære kursisterne
tilrettelæggelse af pædagogiske aktivitetsforløb.
Du kan læse om om vilkårene for PKU midler, ved at trykke her!
Du kan læse PKU folderen ved at trykke her!
LÆS MERE
Døgninstitutioner Kursus

PI/SPS – Socialpædagogisk Seminarium har af Familiedepartementet, fået til opgave at forestå et kursusforløb for døgninstitutioner for udsatte børn og unge samt døgninstitutionerm og opholds – steder for personer med fysisk/psykisk handicap. Kursusforløbet har en varighed af ca. 1 ½ år og er modulopbygget med 8 moduler af 5 dages varighed. Der har i 2017 og 2018 været afholdt kursus i Nuuk med kursister for hele landet og nu udbyder vi samme kursusforløb i Nuuk.
Dog må der være minimum 15 deltagere.

Læs mere
Kursusoversigt

Se Hvilken kurser vi kan tilbyde dig.

KURSUSOVERSIGT
TILMELDINGSBLANKET

Hent tilmeldingsblanket her!

Kontaktadresse

Perorsaanermik Ilinniarfik
Piorsaavik
Box 519
3952 Ilulissat
Mail: kursus@pi.sps.gl