KURSER

PKU
Formål

Formål med modul 2 og 3 er at lade kursisterne fa indblik i teorier om de 7­-10 ­-åriges udvikling.
Ligeledes er det formålet at give kursisterne indsigt
i de 7­-10-åriges interesser og at lære kursisterne
tilrettelæggelse af pædagogiske aktivitetsforløb
med bevidsthed om, hvorfor aktiviteten er god, og
hvad den er god for ud fra praksisviden Fokusområdet
det er også at kunne forstå medier og mediepåvirk­ningernes indflydelse på de 7­-10-åriges udvikling.
Udover emnerne vender kursisten tilbage til sin
arbejdsplads for at indsamle praksisviden i 2 dage.
Dvs . , at kursisten skal lave observationer på egen
arbejdsplads. For kursister uden ansættelsessted
aftales en anden ordning.

Stikord for modul 2

• De 7­-10-åriqes udvikling
• Fantasi og virkelighed. Kreativitet
• Musik og drama

Stikord for modul 3

• Drenge og piger . Forskelligheder
• Selvværd
• De 7-10-åriges sociale udvikling
• Medier og mediepåvirkninger
• Computerliv