PI/SPS organisering

Socialpædagogisk Seminarium er en Brancheskole under Naalakkersuisut; Departement for Uddannelse, Kultur og Kirke. 

Vi følger udviklingen på det socialpædagogiske område og er rådgivende om initiativer til udvikling af socialpædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde. Socialpædagogisk Seminarium har partnerskabsaftaler med pædagogiske uddannelsesinstitutioner uden for Grønland, hvor sparring og udveksling omkring undervisningen står højt på dagsordenen. Desuden samarbejder vi omkring udviklings- og forskningsprojekter med fokus på det socialpædagogiske arbejde i Grønland

PI/SPS er landsdækkende og har foruden hovedafdelingen i Ilulissat også afdelinger i hhv., Qaqortoq, Nuuk, Maniitsooq og Sisimiut. Derudover aftales med kommunerne omkring etablering af f.eks. dagtilbudsmedhjælperuddannelsen og kursusaktivitet efter behov. 

Bestyrelsen ved PI/SPS består af 6 medlemmer og 3 repræsentanter som følger:

  • Formand, Peter Friese udpeget af Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. 
  • Næstformand, Sivso Dorph udpeget af og repræsentant for Avannaata Kommunia
  • Bestyrelsesmedlem Joa N. Holm udpeget af og repræsentant for Døgninstitutionsforstanderforeningen
  • Bestyrelsesmedlem Poul H. Jørgensen udpeget af og repræsentant for KANUKOKA  
  • Bestyrelsesmedlem Naussunguaq Bisgaard udpeget af og repræsentant for NPK 
  • Bestyrelsesmedlem Beate Hendriksen udpeget af og repræsentant for SIK
  • Rektor på PI/SPS Nuka Kleemann 
  • Underviser Benedikte Petersen Løvstrøm udpeget af, og blandt, lærerne og teknisk-administrative personale ved PI/SPS 
  • Socialpædagogstuderende Solveig Stigsdottir udpeget af, og blandt, studerende på PI/SPS.