PRAKTIK

Praktik


Praktikken forløber som beskrevet i praktikhåndbogen, som kan hentes HER 

Studerende på den professionsrettede bacheloruddannelse til socialpædagog skal igennem to praktikperioder under deres uddannelse:
Den første praktik, normalpraktik, sker på 2. semester og har en varighed af 14 uger.
Den anden praktik, specialpraktik, sker på 5. semester og har en varighed af 18 uger.

For at blive praktiksted, kræves og forventes det , at praktikstedet:
– er godkendt som praktiksted fra PI/SPS
– har en eller flere praktikvejledere, som er uddannet socialpædagog og har gennemført praktikvejlederkursus
– samarbejder med praktikvejleder om at have praktikant på stedet

Praktikforløbet foreberedes og koordineres af praktikkoordinatoren i samarbejde med praktiklærere, studerende og mulige praktiksteder.
– Praktikforberedelse sker på seminariet ved afslutning af semestret umiddelbart forinden praktikperioden.
– Praktikopsamling sker, når studerende starter igen på seminariet umiddelbart efter praktikperioden.

Under praktikperioden anvendes 2 bilagssæt, den ene til praktikanten og den anden til praktikvejlederen.
De studerende medbringer bilagene (gemt i USB) til praktikstedet.
Skemaerne udfyldes under praktikforløbet og sendes til praktik@pi.sps.gl

Bilag til normal- og specialpraktikken:
– Bilaget til praktikanten kan hentes HER
– Bilaget til praktikvejlederen kan hentes HER

Desuden er der skriftlige opgaver forbundet med begge praktikforløb, som du også kan læse mere om dem i praktikhåndbogen.

Kontakt:
Praktikkoordinator: Benedikte P. Løvstrøm
E-mail: praktik@pi.sps.gl
PI/SPS tlf.: +299 38 58 50
direkte tlf.: +299 38 35 87

SPU studieleder: Anders Thøgersen
E-mail: anth@pi.sps.gl
PI/SPS tlf.: +299 38 58 50
direkte tlf.: +299 38 35 80