STUDIELIV

Velkommen til Ilulissat og kollegieplads i Ilulissat

Hvad enten du skal være her i 20 uger eller 3½ år, vil kollegiet være en væsentlig del af dit liv, mens du er på uddannelse i Ilulissat. Hvis du er hjemmefra for første gang, skal du både finde ud af at klare en masse praktiske ting og måske i højere grad end tidligere tage ansvar for dig selv. Der er ansat personale på kollegierne, som kan hjælpe dig og støtte dig i denne udvikling og som i det hele taget skal være med til at skabe et miljø, der er rart at leve i.

På kollegiet skal du leve tæt op ad mange mennesker. Det kræver både åbenhed, hensynsfuldhed og tolerance, men kan til gengæld blive vældig udbytterigt. I samarbejde med hinanden og personalet kan I gøre kollegiet til andet og mere end et sted, hvor man på grund af uddannelse er nødt til at opholde sig.

Vi håber, I vil alle tage den udfordring og være med at skabe et godt kollegiemiljø.

Kollegier i Ilulissat

Et kollegium er et tilbud til dig, der på grund af uddannelse skal flytte til Ilulissat. Der findes flere kollegier i Ilulissat. Du vil få anvist et værelse/lejlighed for et skoleår ad gangen. Der er ikke mulighed for selv at vælge, hvilket kollegium man vil bo på.

Ved Socialpædagogisk Seminarium findes der 2 rums kollegielejligheder, kollegieværelser for par og kollegieværelser for enlige.

Studerende, der går i gang med socialpædagoguddannelsen, tildeles kollegier i Qoororsuaq kollegierne. Studerende med et skoleophold på 3½ år skal vide, hvis man medtager børn/familie vil man få tildelt en kollegielejlighed. Par tildeles kollegieværelser egnet til par, for enlige tildeles kollegieværelse.

Socialhjælperelever på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse i Marralinnguaq kollegierne, hvor der ikke kan bo mere end én person på et værelse. PI/SPS kan ikke give logi til socialhjælperelevers barn/børn/familie.

Der afholdes beboerrådsmøder for hver opgang, hvor alle beboere skal deltage. For kollegielejlighedsbeboere afholdes der ligeledes beboerrådsmøder.

Regler

Når du bor på et kollegium er du forpligtet til at overholde de regler, der gælder for kollegier, da du i modsat fald kan bortvises. I sådanne tilfælde kan et andet værelse ikke anvises i et andet kollegium.

Læs regler her!

Kollegierelevante udfyldningsblanketter