SOCIALHJÆLPER UDDANNELSEN

Socialhjælperuddannelsen kaldes i daglig tale SHU. Du kan downloade uddannelsesordningen for Socialhjælperuddannelsen længere nede på siden.

Uddannelsesinstitution

Regionsskoler i Grønland (Ilulissat og Maniitsoq med elevoptag i august samt Nuuk med elevoptag i januar, brancheskole for uddannelsen er Perorsaanermik Ilinniarfik i Ilulissat)

Arbejdsområde

Socialhjælperen kan efter endt uddannelse søge ansættelse indenfor:

  • Daginstitutionsområdet
  • Døgninstitutionsområdet
  • Handicapområdet
  • ÆldreområdetFolkeskolens 1. – 3. klasse
  • Kriminalforsorgen

Socialhjælperen er uddannet til at kunne deltage i grundlæggende praktiske pædagogiske- og aktivitetsopgaver indenfor socialområdet. Socialhjælperen kan yde praktisk og personlig bistand til brugere i institutioner. Socialhjælperen har med sin viden fra uddannelsen forudsætninger for at kunne påtage sig et ansvar overfor uddelegerede praktiske pædagogiske opgaver.

Adgangskrav til uddannelsen

En studerende skal have 10. klasses skriftlig afgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk.

Eller en studerende skal have aflagt skriftlig prøve i grønlandsk og dansk ved fritidsundervisning med minimum karakteren 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk.

Eller skal have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Piareersarfik/Majoriaq, med et tilfredsstillinde resultat.

Ansøgere med erhvervserfaring indenfor det sociale område foretrækkes.

Dannelsesidealer / værdiggrundlag

Værdigrundlaget for PI/SPS, som indeholder fælles kulturforståelse, demokrati og plads til det enkelte menneskes personlige og faglige udvikling, danner basis for socialhjælperuddannelsen.

Socialhjælperen skal kende sit eget ansvars- og kompetenceområdet.Uddannelsen skal derfor medvirke til at socialhjælperen udvikler begyndende evne til praktisk at arbejde selvstændigt, ansvarligt og med faglig bevidsthed.

Socialhjælperen skal desuden udvise respekt for det enkelte menneske, udvise og yde omsorg samt arbejde konstruktivt med problemløsning.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 2 år og består af 49 ugers teori og 47 ugers praktik indenfor socialområdet.

Teoridelen foregår i 3 perioder således:

  • Teori 1 på regionsskolen
  • Teori 2 på regionsskolen
  • Teori 3 på brancheskolen i Ilulissat

Praktikuddannelsen er opdelt i 2 perioder og foregår på samme praktiksted.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder

De enkelte arbejdspladser – kommunale eller under Selvstyret – lægger i stigende grad stor vægt på uddannelse – ofte med PI/SPS som initiativtager.

Den uddannede socialhjælper har mulighed for at søge optagelse på den videregående uddannelse til socialassistent på PI/SPS Ilulissat.

Ligeledes kan socialhjælperuddannelsen give mulighed for optagelse på Den Decentrale Pædagoguddannelse, såfremt man opfylder nedenstående krav:

  • minimum 2 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde i dag-/døgninstitution
  • en aftale om ansættelsesforhold under uddannelsesforløbet.

Ansøgere som kan dokumentere disse krav skal til en optagelsesprøve, hvor de får en tekst, case og spørgsmål, som skal besvares skriftligt i løbet af 4 timer. På baggrund af en individuel vurdering af besvarelserne på optagelsesprøverne vil ansøgerne eventuelt blive indkaldt til en samtale.

Økonomi under uddannelsen

Du får uddannelsesstøtte i hele uddannelsesperioden – altså også i praktikperioden.

Du skal påregne mindre udgifter til forskellige undervisningsmaterialer – max. kr. 500,00 i hele uddannelsen.

Start på uddannelsen

Der starter 2 hold med hver 25 elever til august i Ilulissat og Maniitsoq. 25 elever starter januar i Nuuk.

Din bopæl vil som udgangspunkt være baggrund for optagelse på den nærmeste regionsskole. Den endelige placering aftales mellem regionsskolerne og PI/SPS.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til PI/SPS.

Du kan her læse og downloade en præsentation af socialhjælperuddannelsen, 

Uddannelsesordning