Isumaginninnermi ikiortitut ilinniarneq

Der er i den sociale sektor behov for kvalificerede medarbejdere, der selvstændigt kan varetage grundlæggende praktisk pædagogiske opgaver, samt kan påtage sig og varetage praktiske omsorgs- og aktivitetsopgaver i institutioner af forskellig karakter.

SOCIALHJÆLPER UDDANNELSEN

Socialhjælperuddannelsen kaldes i daglig tale SHU og har til formål at uddanne socialhjælpere, som igennem deres studietid selvstændigt, udvikler og tilegner sig personlige og faglige kvalifikationer til at kunne arbejde som en kvalificeret medarbejder inden for socialsektoren. Dvs. socialhjælperen i sidste ende vil kunne yde praktisk og personlig bistand til brugere i institutioner og udvise respekt og yde omsorg for det enkelte menneske samt at arbejde konstruktivt med problemløsning og medvirke i daglige samarbejder.

ADGANGSKRAV

Ansøger skal have bestået ét af følgende og nedenstående skal være opfyldt for at bliver optaget:

 • En 10. klasses skriftlig afgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk og 02 i dansk.
 • aflagt skriftlig prøve i grønlandsk og dansk ved fritidsundervisning med minimum karakteren 4 i grønlandsk og 02 i dansk.
 • have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Piareersarfik/Majoriaq, med et tilfredsstillinde resultat.
 • Ansøgere med erhvervserfaring inden for det sociale område foretrækkes.

For hvert optag på uddannelsen skal straffeattest indhentes. Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på Uddannelsen. Bestyrelsen vurderer forhold i straffeattesten med henblik på studiestart eller annullering af optagelsen.

UDDANNELSESOPBYGNING & - FAG

Uddannelsen tilbydes på regionskolerne i Ilulissat, Maniitsoq og Nuuk som hver især optager 25 studerende på deres skole. Din bopæl vil som udgangspunkt være baggrund for optagelse på den nærmeste regionsskole. Den endelige placering aftales mellem regionsskolerne og PI/SPS. Regionskolen i Ilulissat og Maniitsoq starter i August og Regionskolen i Nuuk starter i januar. Uddannelsen varer 2 år og består af 49 ugers teori og 47 ugers praktik inden for socialområdet.

Hele uddannelsen er bygget op over 5 perioder og foregår således:

 • Teoriperiode 1: på regionsskolen (RES) 12 uger
 • Praktikperiode 1: 16 uger i Nuuk og 17 uger
 • Teoriperiode 2: på regionsskolen (RES) 16 uger i Nuuk og 17 uger Ilulissat & Maniitsoq pga. helligdag
 • Praktikperiode 2: 30 uger
 • Teoriperiode 3: 20 uger på brancheskolen PI/SPS i Ilulissat

Praktikuddannelsen er opdelt i 2 perioder og foregår på samme praktiksted.

Teori- og praktikperiodernes længde kan variere alt efter hvilket tidspunkt studerende er optaget på til start, idet der vil være forskydninger af teori- og praktik uger på grund af helligdage og andre officielle fridage samt ferieafvikling.

En studerende har ret til 5 ugers ferie årligt. Sommerferier afvikles med 3 uger i juli. De sidste 2 ugers ferie skal afvikles i praktikperioder efter aftale mellem studerende og praktikinstitution.

Praktikforløb & -sted

Praktikuddannelsen fordeles på 2 perioder og gennemføres på det samme praktiksted under hele uddannelsens 2-årige forløb. En periode på 17 uger og en periode på 30 uger. Studerende har 36 timer pr. uge i institutionen med en vejledningstime hver anden uge sammen med praktikvejlederen. De resterende 4 timer op til en 40 timers uge skal studerende bruge til selvstudier, opgaveskrivning, læsning og hvis der er mulighed for det i studiegruppe.

Såvel i teoriuddannelsen som i praktikuddannelsen modtager studerende uddannelsesstøtte.

Praktikuddannelsen omfatter hovedområderne omsorg, beskæftigelse, praktisk og personlig bistand samt elementære praktisk pædagogiske opgaver. Den studerende opnår igennem praktikken en indsigt i elementære praktisk/pædagogiske opgaver i institutionen og dennes daglige pædagogiske og praktiske drift. Endvidere vil den studerende bl.a. tilegne sig kundskaber og færdigheder i kommunikationsmetoder og samarbejdsformer samt tilrettelægge og udfører praktiske opgaver selv eller i samarbejde med det øvrige personale i institutionen.

PI/SPS tilrettelægger praktikuddannelsen og er ansvarlig for at sikre egnede praktikpladser til studerende. Rektor ved PI/SPS godkender på vegne af Bestyrelsen praktikstederne. Som bl.a. omfatter daginstitutionsområdet, dvs. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og -klubber, skolepasningsordninger mv. og døgninstitutioner, dvs. handicapinstitutioner, bo-kollektiver, alderdomshjem, børnehjem mv.

PI/SPS har sammen med RES det overordnede ansvar for teoriuddannelsen og praktikuddannelsen, herunder kursusvirksomhed for praktikvejledere.

Praktikstedet har ansvaret for afviklingen af praktikuddannelsen. For praktikstedet indebærer dette vejledning en time hver anden uge til studerende, evalueringssamtaler, medvirken ved bedømmelse af obligatorisk skriftlig opgave i samarbejde med RES/PI/SPS. Samtidig skal praktikstedet give mulighed for, at målene for praktikperioden kan nås gennem de arbejdsopgaver, som studerende tildeles. Den ansvarlige praktikvejleder skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der som minimum svarer til uddannelsen som socialmedhjælper/barnehjælper/socialhjælper.

Du kan læse mere om praktik i praktikmappen som du kan finde i fakta-boksen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Socialhjælperelever på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse i Marralinnguaq kollegierne, hvor der ikke kan bo mere end én person på et værelse. PI/SPS kan ikke give logi til socialhjælperelevers barn/børn/familie.

Læs mere under studieliv & kollegier.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Som studerende ved PI/SPS, Ilulissat vil du, hvis du kommer udenbys fra få tildelt et møbleret kollegieværelse eller en møbleret kollegielejlighed. Kollegierne og møblementet er nye.

Det betyder, at du kun skal medbringe private effekter, når du rejser hertil.

Hvis du har familie der skal med til Ilulissat kan du enten få bevilget en container på max. 5,46 m3. eller sende dit gods som stykgods på max. 6 m3.

Du sørger selv for indpakning af dine ting, samt de tilhørende omkostninger ved indpakningen. Såfremt du sender dit gods pr. container skal du kontakte PI/SPS for at udfylde en ansøgning/bevilling af transport om gods.

Hvis du har familie vil du få tildelt en kollegielejlighed. Lejlighederne er to-rums lejligheder af stor størrelse. Til hvert kollegium bygning er der vaskerum med vaskemaskine.

Som enlig, vil du få tildelt et kollegieværelse. Der er fælles opholdsrumsfaciliteter og vaskerum i hver opgang.

For leje af kollegier koster det 850,00 kr. pr. voksen pr. måned

Kontoret har normal åbningstid fra 8.00 – 16.00, hvor du kan henvende dig på telefon 38 35 50. Der vil dog være en periode af juli, hvor der enten vil være lukket eller mindre åbent.

Email til seminariet allaffik@pi.sps.gl

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen eller om praktikforløbet, kan du kontakte:

Studieleder og Praktikkoordinator:

Lena M. Fly

E-mail: lena@pi.sps.gl

direkte tlf.: +299 38 35 65

Eller kontakt kontoradministrationen på:

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontoret har normal åbningstid fra 8.00 – 16.00, fredag 8.00 – 13.30

Der vil dog være en periode af juli, hvor der enten vil være lukket eller mindre åbent.

ANSØGNING

Ønsker du optagelse på socialhjælperuddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts, også selvom du starter på uddannelsen i Nuuk til januar.

ANSØG OM UDDANNELSE

For optagelse på uddannelsen i Ilulissat & Maniitsoq kan du forvente at få svar/brev/mail ca. 2 måneder før studiestart. For optagelse på uddannelsen i Nuuk, kan du forvente at få svar/brev/mail en gang i august. Har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

FAKTABOKS:

VARIGHED: 2 år

Adgangskrav: Ansøgningsfrist: 1. marts (via dit lokale Majoriaq)

Økonomi: SU, også under praktik

STUDIEORDNING: HER

Attavigisigut
 • Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Ataasinngorneq, Marlunngorneq, & Sisamanngorneq; 8.00-15.00
  Pingasunngorneq; Matoqqavoq
  Tallimanngorneq; 8.00-12.00
  Arfininngorneq, Sapaat & Sapaassuit; Matoqqavoq
 • Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfiisa Immikkoortortaqarfii
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Qaanniviit 1557 B-30; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google