Ulluunerani meeqqanik sullissinermi ikiortinngorniarneq

Alle børn har ret og lige adgang til dagtilbud som sikrer dem læring og udvikling uanset geografi, social- og kulturel baggrund.
Dagtilbudsmedarbejder uddannelsen

Dagtilbudsmedhjælperuddannelsen er en decentral pædagogisk undervisning i en kortere uddannelsessammenhæng til ikke faguddannet personale som i dag arbejder inden for dagtilbudsordningen eller som gerne vil tage uddannelsen i takt med, at der bygges børnehaver eller etableres andre dagtilbud. Uddannelsen henvender sig til ufaglært personale inden for dagtilbudsområdet herunder arbejde i vuggestuer, børnehaver og som dagplejere og er underlagt de særlige rammer og lovgivning, som gælder for dagtilbudsområdets ansvar og arbejdsbetingelser i Grønland. Uddannelsen har til formål at give de studerende grundlæggende faglige og personlige kompetencer til at varetage arbejdet som dagtilbudsmedhjælper i daginstitutioner eller som dagplejer.

ADGANGSKRAV

Ansøgeren skal have bestået og opfyldt ét af følgende for at blive optaget:

 • Ansøger skal være fyldt 18 år
 • have adgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk (karakteren 7 i 13-skalaen) og minimum karakteren 02 i dansk (karakteren 6 i 13-skalaen)
 • skal have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Piareersarfik
 • kan dokumentere tilsvarende arbejdskvalifikationer erhvervet gennem deltagelse i arbejdslivet. PI/SPS kan i specielle tilfælde dispensere for dette.

Der indhentes Børne- og Straffeattest på alle ansøgere, der bliver optaget på dagtilbudsmedhjælperuddannelsen.  Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på uddannelsen.

UDDANNELSESOPBYGNING & FAG

Uddannelsesforløbet er en kort decentral modulopbygget erhvervsuddannelse, som udbydes efter behov i henholdsvis byerne Upernavik og Tasiilaq. Minimumskravet for oprettelsen af uddannelsen er 11 deltagere pr. region. Uddannelsens længde er på 9 måneder og består af 6 moduler hvoraf 5 af disse foregår i regionen og den sidste på SPS i Ilulissat.

Hvert modul består af ca. 5-7 undervisningsdage med enten klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, case-arbejde og dialogbaseret undervisning. Der undervises i aktuelle og relevante socialpædagogiske teorier og metoder i relation til dagtilbudsområdet, grønlandske socialpolitiske strategier og initiativer i forhold til målgruppen. Der fokuseres på dagtilbudsmedhjælperen som ressourceperson og rollemodel og brug af dagtilbudsmedhjælperens egne personlige ressourcer og erfaringer, løbende behov og muligheder for personlig udvikling herunder supervision som middel i denne proces. De resterende dage under uddannelsen er selvstudie hvor man ved siden af sit arbejde må påregne tid til forberedelse og udarbejdelse af obligatoriske modulopgaver. Hvert modul afsluttes med en hjemmeopgave. Opgaven kan enten være teoretisk og/eller en praktisk opgave som kan knyttes til dagtilbudsmedhjælperens daglige arbejde og praksis i daginstitutionen eller som dagplejer.

Afsluttende undervisning og eksamen foregår på PI/SPS Ilulissat og afsluttes med en individuel mundtlig eksamen hvor den grønlandske karakterskala (GGS) benyttes med ekstern censur. Eksamen kan lægges i forlængelse af uddannelsens sidste modul eller tilrettelægges som en selvstændig eksamensdag, der ligeledes foregår på PI/SPS Ilulissat.

Du kan læse mere om uddannelsens fag og prøver i Studieordningen.

JOB & KARRIERE

Som dagtilbudsmedhjælper vil du primært skulle udføre pædagogisk arbejde samt omsorgsopgaver i samarbejde med uddannet pædagogisk personale, men i bygder og yderdistrikter, hvor der er få ansatte, vil man som færdiguddannet kunne komme til at arbejde uden vejledning fra uddannede kollegaer, men da i tæt samarbejde med kommunens pædagogiske konsulenter.

Arbejdet kræver selvstændighed og ansvarsbevidsthed, at man har forståelse for rollen som myndighedsperson samt evne og vilje til samarbejde. I daginstitutionen skal dagtilbudsmedhjælperen være med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for leg og udvikling. Det betyder også rammer for samspil mellem børnene og mellem børnene og personalet. Forældrekontakt og deltagelse i forældremøder og møder med offentlige myndigheder kan forekomme efter aftale med institutionens leder eller arbejdsgiver.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Økonomi: Studerende kan søge uddannelsesstøtte ved Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Klager Ift. uddannelsesstøtte kan sendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen.
Som Voksenlærlingen er der mulighed for kursusgodtgørelse under skoleopholdet.

PI/SPS tilrettelægger uddannelsens tidsperioder, undervisningssteder og andre praktiske forhold. Uddannelsen er uden brugerbetaling og PI/SPS betaler studerendes studierelevante udgifter, herunder rejser og ophold i forbindelse med uddannelsesforløb og eksamen samt undervisningsmateriale.

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen eller optagelsesprocessen, kan du kontakte:

Områdeleder for uddannelsen, som findes under kontakter.

Eller kontakt kontoradministrationen på:

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontoret har normal åbningstid fra 8.00 – 16.00, fredag 8.00 – 13.30

Der vil dog være en periode af juli, hvor der enten vil være lukket eller mindre åbent.

ANSØGNING

Ønsker du optagelse på Dagtilbudsmedhjælper uddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts.

Ansøg om uddannelse.

Efter 1. marts vurderes der om der kan oprettes hold ud fra ansøgningerne. Er der endnu ikke nok deltager til en holddannelse, men tæt på, så sender SPS breve ud til tidligere interesserede for at høre om disse er kunne tænke sig at deltage. Der er derfor ikke faste optagelsesfrister eller startdato, men løbende tilbud ud fra behov og deltagerforudsætninger, herunder minimum 10 deltagere for opstart af hold i regionen.

Der sendes brev ud så snart der er oprettet hold – du er velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS for at høre nærmere om processen.

FAKTABOKS:

VARIGHED: 9 måneder

Adgangskrav:

 • fyldt 18 år
 • adgangsprøve minimum 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk
 • et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb
 • kan dokumentere tilsvarende arbejdskvalifikationer erhvervet gennem deltagelse i arbejdslivet. PI/SPS kan i specielle tilfælde dispensere for dette.

Ansøgningsfrist: 1. marts via dit lokale Majoriaq

Økonomi: SU

STUDIEORDNING: (mangler link)

Attavigisigut
 • Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Ataasinngorneq, Marlunngorneq, & Sisamanngorneq; 8.00-15.00
  Pingasunngorneq; Matoqqavoq
  Tallimanngorneq; 8.00-12.00
  Arfininngorneq, Sapaat & Sapaassuit; Matoqqavoq
 • Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfiisa Immikkoortortaqarfii
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Qaanniviit 1557 B-30; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google