OQALUTTUARISAANERA

1974 - Nutaamik ilinniartitsiffigineqalissasut

Meeqqanik paaqqinnittarfinni sulisussat nutaamik ilinniartinneqartalissasut 1975-imi

1975-imit 1985-mut Kalaallit Nunaanni atorfissaqartitassaapput 300 socialpædagogit allaallu ikiortaasut 660 missaat, ulluunerani paaqqinnittarfinni, ikiuisarfinni isumaginninnermi, il. il. tamanna naammassisinnaajumallugu qaammatini makkunani ilinniartitseriaasissaq nutaaq pilersaarusiorneqarpoq. Taanna ima pitsaatigissaaq ilinniartut nutaat Danmarkiliartariaqassanatik. Ilinniartitaaneq tamarmi Kalaallit Nunaanni ingerlanneqassaaq. Januarimi paasisimasallit udvalgit sukkasuumik sulisitat oqallisigaat nutaamik ilinniartitseriaasissamut siunnersut Erhversuddannelsesrådimut tunniunneqarpoq. Tamatuma kingornatigut sukkasuumik ingerlatitaavoq pisortaqarfinnut assigiinngitsunut, martsimilu inaarsarlugu Erhvervsuddannelsesrådimi suliarineqassaaq, landsrådimut nassiunneqartinnagu. Fagudvalgimut siulitaasoq, rektor P. Whitta-Jørgensen, Nuuk, oqarpoq, Erhvervsuddannelsesrådip iluarisimaaraa. Rårili isumaqarpoq aallarteriarfissatut naatsorsuussaq 1. Januar 1975 isumalluarneruallaartoq. Maanna ukiakkut 1975 naatsorsuutiginissaa anguniarneqarpoq. P. Whitta-Jørgensen fagudvalgip oqallisissiaa pillugu nassuiaavoq: — Siunnersuutigaarput, maanna amingarpallaamik kursusertitsisarnerit naammaginanngitsumillu Nuummi socialpædagogisk skolemi pisartut taarserneqassapput ataatimut ilinniarfiusumik, tassani ilinniartut namminneq qinikkaminnik arlaannut tunngasunik pikkorissarsinnaallutik socialpædagogiskimut tunngasut assigiinngitsutigut.

SULINIKKUT QARASARSORNIKKULLU ILINNIARTITSINEQ Ilinniartitsineq sulinermik qarasarsornermillu ingerlassaaq. Sulinermik ilinniartitsineq artuarfik ilitsersuisoralugu nakkutilliisoralugulu suliffeqarfinni piviusumik ingerlanneqassaaq. Qarasarsortariaasigut ilinniarneq Nuummi sinerissamilu immikkoortortarqarfinni ingerlanneqarsinnaavoq. Qarasarsortariartai ”immikkoortut ataatsimiititarlugit” aaqqissugaavoq – kursusit – sap. ak. 12-14 sivisutigisussat. Ilinniartut tamarmik blokkimi 1-imi aallartissapput, ilinniartulli ataasiakkaat piginnaaneri aalajangiisuusassapput naggaserneqarsinnanersoq sivikitsumik barnemedhjælperissamut atuarnermik, socialmedhjælperissamut imaluunniit klubmedhjælperissatut imaluuniit socialpædagogissatut ilinniarnermik. Qinersinermikkut ilinniartut sulisinnaanngussapput soorlu paaqqinnittarfinni, ulloq unnuarlu paaqqinnitarfinni, socialforsorgimi innarluutilinniluunniit. Naatsumik ilinniarneq sivisussuseqassaaq ukioq ataaseq affarlu, ukioq ataaseq sulinerussalluni. Tamatuma saniatigut siunnersuutigaarput, socialpædagogit ukioq ataaseq ilinniaqqittarnissaat qarasarsorarissanik, hjemmehjælperinut kursuseqartitsineq sap. Ak. 6 sivisutigisumik allatigullu kursusertitsinerit sap. ak. sivisutigisartussat. Ilinniartitsineq tamarmi aaqqissuunneqartassaaq siulersorneqarlunilu Nuummi atuarfimmi, kisianni ”blokkit” kursusillu amerlanerit sinerissami pisariaqartitsineq najoqqutaralugu ingerlanneqartassapput. Nuummi atuarfiup ilinniartussatut siulliit 60 tigsinnaappagit 1975-imi ukiunilu tullerni taama amerlatigisut aammalu ilinniartut 50 sinerissami allami 1976-imiit kingornamullu, taava atuarfittaassap 622 suvujutsynuj ukubbuartyt 30-llu socialpædagigu 1975-imit 1985-imut – katillugit 962 inertillugit ilinniartissinnaavai. Ukiuni marlussunni siullerni inissiaqarniarneq iluatseriarneqarsinnaavoq Nuummi atuartitsivissani Egmontgårimi sundhedmedhjælperskolemilu. 1977-imiilli pisariaqartitaalissaaq atuarfik1600 kvadratmeteri aammalu ilinniartunut inissiat. Rektor P. Whitta-Jørgensen naggasiivoq: — ataatsimoortitamik socialpædagogiskiusumik ilinniartitseriaasissaq pilersinniarnera siunertaqaannanngilaq, maanna kursusertitsisarnerit pitsaanerusunngortinniarnerat, kiaianni ilinniartitseriaaseq allanngorarfissalik pitsaasorlu pilersinniarlugu taamaalilluni Danmarkiliartarnissaq pisariaarullugu kalaallillu qallunaanut taarsiisussanngortillugit.

(Atuagagdliutit 28.02.1974)

1974 - Imannak ilinniartinneqassasut pædagogit

rektori P. Whitta-Jørgensen allaaserisami uani nassuiaavoq socialpædagoginik ilinniartitsisalernissamik Erhvervsuddannelsesrådimi siunnersuutigineqarsimasumik

Socialpædagog ataatsimut taaguutaavoq inunnut ilinniarsimasunut suliaqartussaallutik kommunini ikiuisarnermut tapersersuisarnermullu sulissussanut imaluunniit meeqqat inuusuttuaqqallu paarineqarfiini atuartitaanerinilu suliaqarfinni utoqqaalluunniit illuini sulisussatut ilinniarsimasut. Suliassanut tamakkununnga Kalaallit Nunaanni ilinniartitaasarnerput angerlarsimaffinni sulissutigaat meeqqanullu paaqqinnittussat.

Kalaallit Nunaanni ilinniartitaaneq ingerlasarpoq suliffimmi suliassanik sungiusarnikkut taavalu qarasarsortariassanik sap. ak. 6 sivisutigisumik ilinniartitaasarlutik. Ilinniarnerat naammangivinnartarpoq eqqarsaatigigaanni socialpædagogit suliaat akisussaassuseqarnaqisoq aammalu suliaasa tamaleraassusiat suliassat kalaallit innuttaasunut iluaqutissat tamaasa eqqarsaatigigaanni. Taama ilinniartitaalernerup kinguerisarpaa ikiuisarnerup ajornarnera, aammalu sulisut ilarpassui – maanna 75 missiliortut Danmarkimi socialpædagogit ilinniarfianni ukiunik pingasunik sivisussuseqarartumi atuartinniartarlutik, socialpædagogitulllu atorfiit 400 missiliortut Kalaallit Nunaanni 1/3-ii qallunaanik inuttaqarput.

SOOQ PITAAVALLAANNGILA TIKISITANIK SULISOQARPALLAARNEQ? Pingaartorujuuvoq socialpædagogip inuk ikiortarialik tikivillugu oqaloqatigisinnaanissaa. Tassa oqaatsit atorlugit inuk tikivinneqarsinnaavoq. Qalliinnarsiiortumik atassuteqarneq naammanngilaq – iluamik kinguneqassappat peqatigiittariaqarput. Socialpædagogimit tikillugu oqaloqatigiinninnerup saniatigut aamma narrujuummisitsinaveersaartumik oqaatsinillu paasinnilluarnikkut, oqaatsit nipaasa tunulequtai paasisinnaallugit suliartussanera. Taamattut qaqutigoorput – tikisitat taamaattoqarnerat qularnarpoq.

ILINNIARTITAANEQ PITSANNGORSARNIARLUGU QANOQ ILIUUSEQARTOQARTARPA? Landshøvdingip allaffiani 31/8 1973 aalajangerneqarpoq atuartitseriusissamik aaqqissuisussamik udvalgiliorneqassasoq suliaralugit:
1. Kalaallit pisariaqagaat ikiuisaernermik pædagogit tunaasigut allaaserissallugu
2. Ersersinniarlugu taama pisariaqartitat qanoq ajornannginnerusumik aningaasartuutaavallaanngitsumillu ilinniartitaasinnaanersut.
Fagudvalgip taassuma oqaluuserisassiaq inerlugu tunniuppaa 18/12 erhvervuddannelsesrådillu 18/1 1974 aalajangerpaa oqallisigisaq katersukkat suliarissagai. Suliaq tamanna inerpoq 18/4 1974, taavalu 7/5 1975 uddannelsesrådi aalajanerpoq oqallisissiaq, taannalu pillugu oqaaseqaatit oqaloqatigiinnerillu najoqqutaralugit nutaamik ilinniartitaasarnerup ingerlanissaanut siunneruusiorumalluni.

SIUNNERSUUT QANOQ ITTUUA? ”Socialpædagogisk Skole i Grønland” pilersitaassaaq, taamaalilluni maanna kursusertitsisarnerit taarserneqassallutik ilinniartitaanivimmik, sivikitsumik atuartitsisarnerit kisiisa pinnagit kisianni amma annerusumik ilinniartitsineqartassalluni, soorlu børnehavepædagoginik, omsorgsassistentinik il. il. Tamatuma saniatigut atuarfiup isumagisassarissavai kursusertitsisarneq ilinniartitaasarnerlu. Ulluinnarni sulinermik ilinniarneq atuarfiup ilitsersugarissavaa nakkutigisaralugulu Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni imaluunniit sinerissami immikkoortortaqarfinni pilersaarusiami ass. 1-imi takuneqarsinnaavoq.

ATUARTITAANERUP SANNAA QANOQ ISIKKOQARPA? Qarasarsorluni atuartitsineq aaqqissuussaavoq ataqatigiisitanik immikkoortortalersorlugu sap. ak. 12-14 sivisutigisartussanik. Taamaattorli angerlarsimaffinni ikiortaasartussat suli sap. ak. 6-inik sivisutigisumik qarasarsortariarsoriussaaq sulinermilu kursuseqarfiussalluni. Socialpægagogit tamarmik aallartittassapput immikkoortumi A-mit, taavali tamatuma kingornagut ilinniartut piginnaaneri soqutiginninnerilu najoqqutaralugit aalajangerneqarassalluni naatsumik atuaqqissanersut annerusumilluunniit atuaqqissanersut. Nammineq suliassamik aalajangersimasumik qinerinini najoqqutaralugu artuartoq ulluunerani suliffeqarfimmut imaluunniit angerlarsimaffigiitigalugu paaqqinnittarfimmi sulisussatut atuartoqartarsinnaavoq, immikkut ikiuinermut (særforsorg) imaluunniit socialforsorgimi sulisussatut. Barnehjælperinut klubhjælperinullu naatsumik ilinniarneq sivisussuseqassooq 1 ½ ukioq suliitigalugu sungiusanermik aamma imm. 1-imi 2-milu atuarnermik

SOOQ ILINNIARNEQ NUUMI INGERLANNEQARTASSAVA? Erhvervsuddannelsesråd assut pingaartissimavaa qarasarsorluni ilinniarfissat sapinngisamik sinerissami agguataarsimanissaat, taamaaliornikkut piukkunnartorpassuit periarfissaqartikkumallugit aalajangersumut aallarlutik periarfissaqassanngimmata ataasiinnarmik atuarfeqarpat. Kisiannili pisariaqavissorineqarpoq naggasiutaasumik atuarneq Nuummi pissasoq, ilaatigut ilinniartitaanerup pitsaassusaa assigiissarniarlugu ilaatigullu atuartut allat najoqqullugit qiimmassaatiginiassammassuk. Ilinniarneq ataatsimut socialpædagogiskimik ilinniarneruvoq. Ilinniartut ikiuisarnermik sulineq tamaat ilisimasariaqarpaat, namminneq immikkut anguniagartik kisiat pinnagu, socialpædagogitullu assigiinngitsunik suliallit suleqatigiissinnaasariaqassapput.

SOCIALPÆDAGOGIT ATUAQQINNISSAMUT QANOQ PERIARFISSAQARTITAAPPAT? Periuseq aaqqissuulluakkamik immikkoortortaqarmat ilinniartup atuarfigiumasani pereeraangamigit ilinniarnini unitsissinnaavaa taavalu immaqa kingusinnerusukkut atuarnini nangittarsinnaallugu. Immikkoortut tamarmik ilinniarsimalernermik naleqartussaapput tassa immikkoortoq naammaginartumik naammassillugu atuarsimagaanni tullianut atuaqqinnissamut piareerfiusarluni. Atuarnermi ingerlataasinnaasut assigiinngitsut titartakkami ass. II-mi takutinniarneqarput.

IMMIKKOORTORTAT INUUSSUTISSARSIUMMUT AQQUTISSAAPPAT? O,,ollpprtpq 1 kisiat pinnagu immikkoortut allat pereersimasat tamarmik inuussutissarsiutigineqarsinnaapput, tassa imaappoq ilinniarsimasoq socialpædagogitut suliami atorfinissinnaavoq atuarimasami annertussusiat najoqqutaralugu akissarsiaqarluni. Ilinniaqqinnerit – imm. 7, 8 aamma 9 pereersimagaanni – akissarsianut allisitsineqartariaqassaaaq immikkut ittumik tapissutitigut. Kisianni tamanna apeqquterpassuit allat ilagalugit isumaqatigiissutiginiaqqrtariaqassaaq.

KALAALLIT NUNAANNI ILINNIARSIMANEQ DANMARKIMI ATORSINNAAVA? Kalaallit Nunaanni sulinissaq kissaatigineqarpat, taamatut nutaamik ilinniartitaaneq danskit atuarfiini ilinniartitaanermi maani atussallugu pitsaanerusumik angusaqarfiusussaavoq. Tassalu taamaalluni atuartoq Danmarkimut atuariartortariaqanngilaq, kisianni ilimanarpoq ilaasa Danmarkimi ilinniarnissaq piumanerusinnaagaat. Taamaassappat taava periarfissaqarpoq danskit naligalugit Danmarkimi seminariamut piniarluni unammillertariaqarneq aqqutigalugu atuarsinnaaneq Danmarkimi ilaqqinnginnissaanut. Kalaaleq socialpædagogitut ukiuni pingasuni annerusumik atuareersimasoq atuarfimmi tassani Danmarkimi ukiut marluk seminariami atuarsimasutt angusaqarsimassaaq. Tassa taamaallaat ukioq kingulleq Danmarkimi seminaria atuartariaqarpoq danskit naligalugit soraarummeerniaruni, naggataarutaasumik.

SOOQ DANMARKILIARTARIAQARPA? Taama pitsaatigisumik Kalaallit Nunaanni ilinniartitaasinnaagaanni – allaat naleqqunnerusumik aaqqitamik – atuartitaanerlu pitsaanerusumik aaqqissuussaq aamma akissaatigissaarnerulersitsisussatut ilimanarmat, taava sooq Danmarkiliarluni ilinniarnissaq pissutissaqarsorinanngilaq. Suliassamik ilinniarsimanerup naalakkersuinikkullu ingerlatsinerup tungaa assigalugit kalaallisut ilinniarneq taamaatsoq tapersersortariaqarpoq Danmarkimullu aallakaatitsinikkut ilisaaffiginagu. Soorunami Danmarkimi assut ilinniagassaqarpoq, taamaattumillu immikkoortortaq 5 sap. ak. 14-inik sivisussusilik Danmarkimiilluni atuarfigineqassaaq, kalaallit atuartut suliffeqarfinnut assigiinngitsunut tikeraartarsinnaallutik danskillu atuartoqatitik atuarneranni peqatigisinnaallugit.

ATUARTUT QANOQ AMERLATIGISUT ATUARTORINEQARSINNAAPPAT? Atuartut amerlassusissaat assigiinngitsorpassuarnit aalajanerneqartussaajumaarpoq, ilaatigut najoqqutaassalluni politikerit ikiuisarneq qanoq annertutigisoq kissaatigineraat naammassiniagassatut. Fagudvalgip missiliorsimavaa, 1985-imi sulisussat 935 atorfinittussatut. Septemberimi 1975-imi atuartitsineq aallartippat Nuummi 60-inik ilinniartoqarluni sinerissamilu allani 50-inik ilinniartoqarluni taamaatullu ukiut tamaasa ingerlanneqarpat 1985 tikillugu katillugit ilinniartitaasimassapput 662 sivikitsumik ilinniarsimasut 300 annerusumik ilinniarsimasut 962 socialpædagogit katillutik. Amerlaqaat immaqalu amerlanaagaallutik, kisianni atorfissaqartitat tuaviornarsimmata, aammalu ilinniartitsisarneq eqaqimmat, amerlavallaat ilinniarsorinalerpata ikinnerusut ilinniartitaasalersinnaaput, taamaattumik erhvervsuddannelsesrådip inassutigisimavaa fagudvalgip siunnersuutaatut amerlatigisunik ilinniartitsilluni aallarteriarneqassasoq.

KIKKUT SOCIALPÆDAGOGISK SKOLIMI ATUARSINNAAPPAT? Maanna tikillgu ilinniartut socialpædagogit suliaannik ikiortaasunit pisut qarasarsortarissanik kingorninnaagut atuartitaasassapput. Tamanna allanngussaaq erhvervsuddannelsesrådip siunnersuutaagut, kikkulluunniit minnerpaamik 18-inik ukioqalereersimassasut atuartunngorniarsinnaasut. Piumasarineqarporli atuartunngorniaq kalaallisut oqalussinnaassasoq. Tamanna siuliini taasimavarput suliassamut qanoq pingaaruteqartiginersoq, taamaattormillu atuarnermi kalaalliit oqaasii annerusumik atorneqartussaallutik, atuarfinnilu ilinniartitsisui amerlanerit kalaaliusassallutik. Piumasarineqassaaq atuartut pissarsiaasa angitigissusissaat atuaruunermik nalaani ilikkarsimassagaat. Allallutik misilitsinnerisigut, namminersuutigalugu suliassanik naammassinni naammassinninniartigut allatigullu atuarfiup nalilersortassavai qanoq pisinnaanngortigineri, taavalu atuartut isumaqatigalugit aalajangerniartassallugu immikkoortumi pisat naammaginartumik ilikarneqarsimanersut atuartullu annerusumik atuaqqinnissamut saperunnaarsimanersoq.

ATUARTITAAANEQ QANOQ AKEQASSAVA? Atuarnianut ilinniartiaaneq akeqassanngilaq, naalagaaffimmulli akisussaqaaq. Atuartut amerlassusisaanut missingersuut malillugu, kursusertitsisarnerit atuaqqitsitaasarnerillu ilanngullugit missiliuinnarlugu atuarfiup 1975-imi ingerlatinnissaa 700.000 kroneqassasoq 1979-milu atuarfiup atuartui tamakkerlutik amerlilluarpata, 1.500.000 kr-nut allissaput. Akissarsiat kisiisa naatsorsorlugit 1. Aprilimi 1973 najoqqutaralugu akissarsiassaasut 400.000 kr. 800.000 kroneussapput. Taakkulu naatsorsuussugaapput kalaallit ilinniartitsisut akissarsiaat malillugit, kalaaliugaluartut akikillisaataanngillat.

ATUARNEQ AALLARTISSAVA? Aningaasatigut akisunissarsua kisimi siunnersuutip piviusunngortinnissaanut akornutaanngilaq. Suli isumaqatiginninniarnerpassuit peqqaartariaqarput, 1975-imilu atuartitsineq aallarteriissappat pisariaqarpoq akuersaaerneqarluarlunilu sulisussat tuaviuussisariaqarnerat annertooq. Maanna tikillugu siunnersuut akueraarneqarluni sapinngisamik piaartumik sulissutigineqarnera tuaviuunneqarsimavoq. Neriuppugut uddannelsesrådip inatsinera itigartitaassanngitsoq. Taama nassuiaateqarneq naggaserlugu socialdirektørip arbejds- aamma socialdirektioni sinnerlugu oqaasiisa ilaat issuarneqasapput akuersinini nalunaarutigalugu allagai: ” direktoratip pisariaqarluinnartuutippaa ilinniartitsinissamut siunnersuut 1975-imi aallartereernissaa atulerluni. Taamaangippat naatsorsuutigisariaqarpoq, ukiuni aggersuni aggersitarpassit sulisoriaqalissasut, tassungalu Kalaallit Nunaannut ministeriaqarfiup akissarsiatugut politikkia amma sunniuteqataassasoq. Taama ineriartortitsinissaq ilinniartitsinerup suliffissaqarniarnerullu tungaatigut kiisalu suliffeqarfiup suleriarsinnaaneranut pitsaasumik kinguneqarnavianngilaq”.

(Atuagagdliutit 13.06.1974)

1974 - Socialpædagoginut atuarfik Nuummi

Kalaallit Nunaanni erhvervsuddannelsesråde isumaqatigiippoq socialpædagogsk skole pilersussaq Seminariamut atatillugu Nuummi sananeqassasoq. Siunertarineqarpoq atuarfiit taakku marluk suleqatigiinnissaat allaffitsigut ingerlatinermi, illutigut immaqalu ilinniartitsinikkut. – Soorlu eqqarsaatigineqarsimavoq seminariap tunngaviusumik ilinniartitsinera aamma socialpædagogissanut aallarnerfiusinnaasoq, taama oqaropoq fg. Uddannelsesinspektør Hans Simonsen. Rådip inassutaata kingunerisassaraa, socialpædagogissanut immikkut atuarfiliortoqassanngitsoq, kisianni socialpædagoginngorniartussat inissaqartitaalissasut seminariap allineratigut seminamilu ilinniartut inissat amerlinerisigut. Skoledirektionilli rådip inassutaa oqaluusereqqaarallartussaavaa piviusumik pilersaarusiorneqalersinnagu.

(Atuagagdliutit 12.09.1974)

1975 - Uddannelsesinformation fra Erhvervsuddannelsen i Grønland

1976 - Socialpædagogisk Skole ulloq 1. juli 1977 15-nik barnehjælpereqalersinnaasoq paasititsipput

Ikiortit amingaatigineri
Nuummi paaqqinnittarfiit aqutsisui qullersaqarfiilu qanittukkunni nalunaarutigivaat Nuummi barnehjælperit amingaatigineqarnerujussui. Naapinnermilu paasissutissiissutigineqarpoq 1. januar 1977-mi barnehjælperinik 20 missaanik atorfeqalissasoq. Pisumi pinartumi, kommunalbestyrelimut, G.A.S. kiisalu Arbejds- og Socialdirektoratimut nassiunneqarsimasoq, neriuutigineqarpoq pilertortumik qisuariarfigineqassasoq. Socialpædagogisk skolep ulloq 1. juli 1977 15-nik barnehjælperinngortoqarsinnaasoq paasititsivoq.

(Atuagagdliutit 18.11.1976)

1976 (Pjece) - Ilinniartitaaneq – Socialpædagogisk Skole – qinnuteqartunut ilisimatitsissutit

Social-pædagogisk Skole (Postbox 287, 3900 Nuuk – tlf. 2 20 99) 1973-imi pilersinneqarpoq, siunertaralugu inuit inunnik isumaginninnermi sulisussatut ilinniartinniarlugit attavinnut assigiinngitsunut tamanut Kalaallit Nunaanni meeqqat paarineqartarfiini ullukkuinnaq ingerlanneqartartuni, aammalu kommunet kiffartuussiviinut assigiinngitsunut. 12. januar 1976-imi ilinniartitseriartaaseq nutaaq aallarnerneqarpoq, imaannaanngitsoq maannakkumut ilinniartitaanerit annertusingaatsiarlutik, kisiannili aamma ilinniartitaanissamut neqeroorutit amerlanerulerlutik, tassami atuagarsorluni sungiusarlunilu ilinniartitaanerit ukuninnga akunnermiliuttuunngimmata:

1. BARNEHJÆLPER

2. KLUBHJÆLPER

3. SOCIALHJÆLPER

4. SOCIALPÆDAGOG

Social-pædagogisk Skole aammattaaq siulersugarai:

1. Hjemmehjælperit kursusertitaanerat sap. ak. 6-inik sivisussusilik

2. kursusit ilinniarfigititaanerat sap. ak 6-inik sivisussusilik

3. Social-pædagosit annertunerusumik ilinniartitaanerat, ukioq ataaseq atuagarsorlutik.

kursusit pilersinneqarassapput pisariaqarinneqaraangatam kursuseqartissallugu neqeroorutit taakku tusagassiorfitigut nalunaarutigineqartassapput.

(Atuagadliutit 28.12.1976)

ILINNIAKKAT

1975 - Tapertaasumik kursusi barnehjælperinut

Suliffissaqartitsiniarnermi inunnilu isumaginninnermi direktoratip Kalaallit Nunaanni socialpædagogiskimut tunngasutigut atuarfik suleqatigalugu piffissami 1.-15. marts 1975 barnehjælperinut tapertaasumik krsuseqartitsiniarpoq Qaqortumi.
Kursuseqarnissami amerlanerpaamik kursuseqartut 18 tingungeqarsinnaapput.

Barnehjælperinut pingaartumi Nuup kujataani najugaqartunut kursusi innersuunneqarpoq. Isumaginniffimmi qanorluunniit pissusilimmi atorfeqartunut, taamattaaq kissaatigineqarlutik barnehjælperit isumaginniffimmi sivisunerusumik sulisimanngikkaluarlutik barnehjælperitut sulileqqinnissaminnik kissaateqartut kursuseqarnissamut qinnuteqarsinnaapput.

Kursuseqartussat ulluunerani isumaginniffimmi imaluunniit meeqqat angerlarsimaffiini atorfeqartut piffissami ursuseqarfiusumi akissarsiarisartakkaminnik tunineqartarumaarput, taamaattoq taartaasup akissarsianut aningaasartuutit pisariaqartumik annertussusilimmik direktoratimik akilerneqarsinnaallutik.

Tapertaasumik kursuseqarnissami ilaanissamik qinnuteqaatit nassiunneqassapput uunga Arjebjds- og socialdirektoratet, box 615, 3900 Godthåb, direktoratimilu tiguneqarsimassallutik kingusinnerpaamik 10. februar 1975.

(Atuagagdliutit 30.01.1975)

BYGNINGER GENNEM TIDERNE
Takorluugaq – Siunissaq ilusilersorparput

Takorluugaq

PI/SPS tassaavoq Kalaallit Nunaanni Perorsaanermik Ilinniarfik ilinniartitaanernik pikkorissarnernillu neqerooruteqartartuusoq, isumaginninnermik suliassaqarfiup iluani ilisimasatigut qaffassaaqataasoq. Sulinerput kalaallit inuiaqatigiit pisariaqartitaannit kiisalu NP Silarsuarmut anguniagaannit 17-init, Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissummit aamma inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissummit aallaaveqarpoq. Perorsaaneq pillugu ilisimasaqassuseq aamma meeqqanut, inuusuttunut, inersimasunut utoqqarnullu neqeroorutini ataasiakkaat pisariaqartitaasa inuttullu ineriartornerisa isiginiarneqarnerannut akisussaassuseqarpugut.

 

PI/SPS-ip inuit ataasiakkaat ataatsimoortullu inunnit ataasiakkaanit ilaaffigineqartut nukittorsarusuppai.

· Inuiaqatigiinni perorsaaneq pillugu ilisimasaqassutsip pingaaruteqassusia isiginiarparput, tamanna innuttaasut tamarmik ineriartornerannut ingerlalluarnerannullu tunngavissiisuummat.

· Tunngaviusumik isuma aallaavigalugu sulivugut, tassalu perorsaanermik sulinermi ”inuk tamarmiusoq” aamma “inuit ataasiakkaat inunnik allanik susassareqateqarnerat” isiginiarneqassasut.

· Ilinniarfiorusuppugut akuerisaasoq orniginartorlu, piginnaaneqarfittut qitiusoq, ilisimasaqassutsikkut qajannaatsumik tunngavilik aamma isumaginninnerup perorsaanerullu iluanni ilinniartitaanernik siuariartornermik qulakkeerinnittoq.

Ilinniartitaanerit & Ilinniarnermi avatangiisit

PI/SPS-imi ilinniartitsinerup aaqqissuunneqarneranut piumassuseqartitsisoq tassaavoq nuna tamakkerlugu inuiaqatigiinnik ineriartortitseqataarusunnerput.

· Ilikkariartornissamut sinaakkutit nutaaliat inuiaqatigiinnullu attuumassutillit pilersikkusuppagut aamma suleqatit pimoorussisut piginnaasaat ineriartorteqqikkusuppavut, maligassiuisutut ilinniartut ilisimassuseqassusiannik susassareqatigiinnerannillu nukittorsaaqataasinnaasut.

· Ilinniarnermi avatangiisit ineriartorteqqikkusuppagut tamanut ataasiakkaanullu iluaqutaasumik ilinniartitaanerit pikkorissartitsinerillu piffissamut naleqquttut aaqqissuunneratigut.

· Ilinniartut naleqartitaat, sammivii perorsaanermilu piginnaanii ineriartortikkusuppagut suliffimmi misiliinerit suliffinnillu allanik paarlaaqatigiinnerit aqqutigalugit.

· Ilinniartut namminiussuseqarluartut1 ineriartornissaannut annertunerpaanik periarfissaqartikkusuppagut, inuiaqatigiinni innuttaasunik perorsaanermik sulinermut tunngatillugu eqqarsaatiginnissinnaassuseqartunik iliuuseqarsinnaassuseqartunillu aamma perorsaasutut sulinermik ineriartortitsisinnaassuseqartunik.

Suleqatigiinneq

PI/SPS-ip iluani avataanilu suleqatigiinnissamut piumassuseqartitsisoq tassaavoq ilinniarnerup atuagarsornertaani suliffimmilu misiliinermi siuariartortoqarnissaa, kiisalu isumaginninnermik perorsaanermillu suliassaqarfiit iluanni atorfiit ilinniartitaanermilu neqeroorutit ineriartorteqqinnissaat.

· Qulakkeerusupparput ilinniartut atuagarsornermi ilisimaligaasa sulinermi atorneqarnissaannut annertunerpaamik periarfissaqarnissaat, suliffimmi misiliinerit ilinniarnermilu ingerlatsinerit pillugit ingerlatsiviit kiisalu ulluunerani aamma ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit qanimut suleqatigineratigut.

· Isumaginninnermik perorsaanermillu suliassaqarfiup ineriartortinneqarnissaa pillugu avataani suleqatigisartakkat oqaloqatigerusuppagut.

· Kalaallit Nunaanni avataanilu ilinniarfeqarfiit allat suleqatigerusuppagut ilinniartut piginnaasaasa ineriartortinnissaat ilinniaqqinnissamullu atugassarititaasut pitsaanerpaat qulakkeerusullugit.

· NGO-t sulinermillu inuussutissarsiuteqartut kattuffii suleqatigerusuppagut ilinniartut siunissami isumaginninnermi perorsaanermilu atorfiit ineriartortinneqarnerannut akuunissaannut sunniuteqaqataanissaannullu kaammattorusullugit

Piginnaaneqarfittut qitiusoq

PI/SPS ilisimasanut, sulisinnaassusermut, piginnaanernullu katsersuuffiunissaa piumassuseqartitsivoq, isumaginninnermik perorsaanermilu suliassaqarfiup iluanni siunnersioqatigiinneq isumassarsioqatigiinnerlu periarfissinneqaqqullugit.

· Kalaaliussusermut atasumik ineriartortitsineq ilisimatusarnerlu iluaquserusuppagut.

· Perorsaanermut ilisimasaqassutsip naleqassusia isumaalu isiginiarusuppagut isumaginninnermillu suliassaqarfiup iluani oqalliseqataarusulluta.

· Isumaginninnermut ilisimasaqassuseqalersitsisut ilinniartitaanerit ineriartorteqqikkusuppagut isumaginninnermillu suliassaqarfik assigiinngitsunik suliallit suleqatigalugit suliniarfigerusullutigu.

· Ilinniarnermi avatangiisitut ilaattut digitali neqeroorutigaarput, taamaalillutik illoqarfinni nunaqarfinnilu innuttaasut isumaginninneq pillugu ilisimasaqassutsimik piginnaaneqarfimmillu ineriartortitsisinnaaqqullugit.

Ilinniakkat
 • Attavigisigut:
  • Ilulissani allaffik:
   Marralinnguaq 40 & 40B
   Postboks 519
   3952 Ilulissat

   GLN.nr.
   5790001953799

  • +299 38 35 50
  • Ammasarfiit:
   Ataa-, Marl-, & Sisa; 9.00-15.00
   Pingasunng.; Matoqqavoq
   Tallimanngorneq 9.00-12.00
   Arf-, Sapaat- & Sapaassuit: matoqqavoq
  • Sineriammi immikkoortortaqarfiit:
  • Maniitsoq:
   Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
  • Nuuk:
   Nuukullak 4C; 3900 Nuuk
  • Privacy Settings
   We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
   Youtube
   Consent to display content from Youtube
   Vimeo
   Consent to display content from Vimeo
   Google Maps
   Consent to display content from Google