PIORSAANEQ 

Pikkorissarnerit inunnik isumaginninnerup allaffeqarfiani sulisuisa ingerlattagaat piorsaaviup aaqqissortarpai. Aammattaaq pikkorissarnerit suliffeqarfinnit, Majoriamit kommunemiilluunniit apeqqutigineqartut pilersittarlugit/ingerlattarlugit. Pikkorissarnerit suussusikkaarlugit qanorlu aningaasalerneqarneri apeqqutaatillugit agguataarneqartarput – tamanna uani ataani atuarsinnaavat. 

Assigiinngitsunik pikkorissarfeqarnera aamma isumaqarpoq piginnaasatigut ineriartortitsiviup neqeroorutigalugillu pikkorissarnerit suleqatigisatik suleqatigalugit ineriartortittaraat. Suleqatigisat qaninnerpaat ilaanniittut tassaapput VIA UC Pædagoguddannelse Jysk, Peter Sabroe kiisalu UC Syd. Suleqateqartarnerlu isumaqarpoq pikkorissarnermi pissarsiaqarluartoqarsinnaaneranik pikkorissaasut fagini ataasiakkaani immikkut piginnaasaqarluarmata. 

AMA-miit pikkorissarnerit

AMA

Ulluinnarni AMA (Sulisitsisut akileraarutaat) inatsisaavoq, inatsimmi peqataasut pikkorissarnerminnut atatillugu angalanerat aamma ineqarnerat matussuserneqartarluni Perorsaanermi Ilinniarfimmi Ilulissaniittumi neqeroorutigineqarluni.

AMA sulisitsisut akileraarutaanniit ilinniarsimanngitsut Inuussutsissarsiornermi ilinniartitaanernut sulinermik ilinniagaqarsimasunut, ilinniagaqarsimanngitsu-nullu tunngatillugu tapissutaapput.

Sullinniarneqarput ukiuni arlalinni perorsaalerinermik suliaqarsimasut, ilinniarsimanngitsut imaluunniit inuusutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniagaqarsimasut, soorlu isumaginninnermi ikiortitut assigisaattulluunniit ilinniarsimasut.

Peqataasut

Peqataasut AMA-mi tapiissutit ataani tapiiffigineqartut imatut agguataarneqarput:

 • Ilinniarsimanngitsut: inuk ilinniakkamik naammassisaqarsimanngitsoq uppernarsaatitalimmik allagartaqanngitsoq
 • Inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniagaqarsimasoq: Inuk ilinniakkaminik nammassinnissimasoq paarlakaattumik ilinniarfimmi atuarluni aammalu sulinermut atatillugu misiliisimasarsimasoq. Inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik iliniagaqarsimasoq. Ilinniarnerit sivisussusaat nikerarsinnaapput naliginnaasumik ukiut marlunniit tallimanut sivisussuseqarluni
 • Sivikinnerusumik ingerlaqqiffiusumik ilinnigaqarneq inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniarsimanerup iluani: Inuk ilinniakkamik naammassisaqarsimasoq. Perorsaanermi ilinniarfiup iluani, ilinniakkat marluk. Isumaginninnermi ikiortitut iliniarneq katillugu ukiut marluk ilinniarneq sivisussuseqarluni aamma ilinniagaq alla soorlu isumaginninnermi assistentitut, katillugu qaammatini qulaaluani sivisussuseqartumik.

Tapiissutit

AMAmi tapiissutit Perorsaanermi Ilinniarfimmiit Ilulissamiittumiit aqunneqarput, ilaatigut billetinik inniminniinerit, hotelini najugaqarnissat aamma tassunga atatillugu pisussaaffiit. Taamaammat tapiissutit taamaallaat angalanernut- aamma ineqarnernut aningaasartuutinut taassumallu ataani angalanermut atatillugu ineqarnermut aningaasartuutit pisariallit soorlu angalanernut pikkorissarfimmut aamma pikkorissarfimmiit aamma pikkorissarnerup nalaani nerisaqarnernut aningaasartuutit matussutigineqartarput. Tapiissutit angalanermut aningaasartuutinut matussutissat piumasaqaatitaraat, angalaneq pikkorissarfimmut utimullu pisassasoq pikkorissarnissamut peqataanissamut atatillugu. Pikkorissartoq piffissami allami angalassaguni, angalanermut aningaasartuutinut tapiissutit matussutigineqarsinnaanngillat.

AMA peqataanermut akiliummut matussutissanik tapiissuteqarneq ajorpoq, imatut paasillugu pikkorissarnermut peqataatitsinermut akiliummut atatillugu. Peqataanermut akiliut pikkorissarfimmi inimik attartornermut pikkorissaatissallu suliarineqarneranut nutserneqarnerannut kiisalu nutserisoqarnermut aningaasartuutinut matussutissatut akiliutissaavoq, pikkorissarnermik ingerlatsiviusumut.  Peqataanermut akiliut suliffeqarfimmut pikkorissarnermik peqataatitsisumut aningaasartuutissaavoq. Akiligassaq Perorsaanermut ilinniarfimmut akiligassaavoq.

Pikkorissarnissanut neqeroorutit taakkulu imarisai, sivisussusaat, akii allallu faktaboksip ataani takusinnaavatit – pikkorissarfissat allattorsimaffianni aamma peqataanermut immersuiffissaq.

2022-mut pikkorissaassutissanut pilersaarutinut siunnersuutissat

Sulisitsisullu pikkorisaassutissanik siunnersuutissaqarpisi PI/SPSmut
AMA ataani pikkorisaassutissanut, sunniuteqaqataarusuppisi 2022-mi
pikkorissaassutissanut? ”aappiuppat” siunnersuuteqarsinnaavusi
ugguuna allannikkut.

Siunnersuut nassiuguk

AMA-miit Pikkorissarnerit-allattorsimaffiat


PKU-miit pikkorissarnerit

PKU-p suunera

PKU Isumaqarpoq ”Projekt kompentenceudvikling for ufaglærte” Ilinniarsimanngitsunik piginnaasaannik qaffassaaneq. Pilersaarutitut aaqqissuussaq Namminersorlutik Oqartussaniit siunissaq ungasinnerusumut isigisumik.

Pineqartut

Pikkorissarnerit sulisunut ilinniagaqarsimanngitsunut isumaginninnermi kiisalu peqqinnissaqqarfimmi sulisunut sammisuupput, kiisalu suliffissaaleqisunut pineqartuni suliffittaarusuttunut imaluunniit pineqartuni ilinniarnissaminnut aallartikkusuttunut sammisuullutik. Sulisut ilinniagaqarsimanngitsut tassaapput ulluinnarni paaqqinnittarfinni sullissisut.

PKU pineqartut pingaarnertut ilinniarsimanngitsut sulisut suliffissarsiortullu, 18-nik ukiulinniit. Ukkatarinerulligt ilinniarsimanngitsut suliffissarsiortullu pikkorissarnissaat.

Pikkorissarnerit tapertaassapput ineriartuutaasumik suliffeqarfinnullu allanut, aammalu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut kommuneqarfiit iluanni.

Pikkorissaassutit

Pikkorissarnerit moduliukkaarput, pikkorissarnerit nalinginnaasuupput marluk imaluunniit pingasukkaartut. Pikkorissarnermi ulloq ataaseq nal. akunnernik arfineq marlunnik sivisussuseqartarpoq.

Aningaasaqarneq

Ilinniartitsineq ilinniartitsinermilu atortussat akeqanngillat, taakkununnga aningaasartuutit pisortaqarfimmik akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffeqareersut angalanerannut najugaqartinnerat nerisaqarnerannullu aningaasartuutit pisortaqarfimmit akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffissarsiortullu peqataasunut atuuttoq unaavoq, sulisitsisup sulisitsisup pikkorissartup naliginnaasumik aningaasarsiai pikkorissarnerta nalaani akilertassammagit, taamaattorli utertistsissutigissallugit suliffeqarfimmut, Perorsaanermik ilinniarfimmiit akeq naliga akilingassamik sanaqqusissaaq allakkatigut, akigitinneqartut malillugit sap. ak. 3.250,- ullut tallimat peqataasimagaanni, ullormullu akeq naligivaa kr. 650,-

Ilinniarnikut aamma peqataasinnaatitaapput pikkorissarnissami inissaqaruni, kisiannili suliffeqarfik aningaasanik utertitsiffingineqarneq ajorput ilinniarsimasut.

Annertunerusumik inatsisit paasisaqarfigisinnaavatit uunga isernermi una tooruk

2022-mut pikkorissaassutissanut pilersaarutinut siunnersuutissat

Sulisitsisullu pikkorisaassutissanik siunnersuutissaqarpisi PI/SPSmut
AMA ataani pikkorisaassutissanut, sunniuteqaqataarusuppisi 2022-mi
pikkorissaassutissanut? ”aappiuppat” siunnersuuteqarsinnaavusi
ugguuna allannikkut.

Siunnersuut nassiuguk

PKU-miit Pikkorissarnerit-allattorsimaffiat


REKVIREREDE KURSER

Form & indhold

På et rekvireret kursus bestemmer I form og indhold. I kan vælge at rekvirere ét af vores udbudte kurser (se kursusoversigt), eller få et kursus tilpasset jeres særlige ønsker. Vi målretter kurset præcis til jer. Hvis I er mange fra samme sted eller fagområde, der gerne vil have det samme kursus, er et rekvireret kursus tit en god og billigere løsning.

Kursusinstruktører

Vi kan også tilbyde instruktører inden for pædagogisk faglige og tilgrænsende områder. Vi sammensætter instruktørerne på sådan en måde, så de matcher jeres behov. For eksempel et mundtligt oplæg, et kursus, en workshop eller måske noget helt andet. Ring og fortæl, hvad I har brug for og hør nærmere om mulighederne.

Priser

Hvad koster det?

Det afhænger af hvilket kursus det drejer sig om. Beskriv jeres ønsker, så laver vi et tilbud.

Dog skal det understreges at i selv betaler for administrations- og kursusafgifterne i form af grej, forplejning, transport og ophold.

Afholdelse af kursus

Hvor skal kurset holdes?

Foretrækker I at holde kurset lokalt, er underviserens rejseudgifter inkluderet i prisen, mens I selv står for det praktiske arrangement

Neqeroorutaasut

Siunnersuut nassiuguk

Piorsaavimmut apeqqutissaqaruit uku aqqutigalugit saaffiginnissinnaavutit:

 e-mail: kursus@pi.sps.gl

Telefon: 38 35 50

coronamut atatillugu malittarisassat:

Kommune akimorlugit angalaqusinnginnermi pikkorissarnernut atatillugit angalanernut,  §1.stk. 3 naapertorlugu ilinniarfiit ilaatinneqanngillat.

Attavigisigut
 • Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Ataasinngorneq, Marlunngorneq, & Sisamanngorneq; 8.00-15.00
  Pingasunngorneq; Matoqqavoq
  Tallimanngorneq; 8.00-12.00
  Arfininngorneq, Sapaat & Sapaassuit; Matoqqavoq
 • Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfiisa Immikkoortortaqarfii
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Nuukullak 4C; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google