AMA kurser

om AMA

Det i daglige AMA (Arbejds Markes Afgift) er den lov, som dækker de i loven omfattende deltageres rejse- og ophold i forbindelse med afvikling af kurser udbudt at Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat.

AMA kommer af arbejdsgivernes Arbejds Markeds Afgift, og handler om tilskud til kurser for faglærte, ufaglærte og arbejdsledige på erhvervsuddannelsesområdet.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte som har arbejdet med pædagogik i flere år, og som er ufaglærte eller faglærte på erhvervsfagligt niveau, dvs. socialhjælpere eller lign.

Deltagere som dækkes af AMA midler kan således være en person som enten er:

 • Ufaglært: en person som ikke har et formelt bevis på at have færdiggjort en uddannelse
 • Har en Erhvervsuddannelse: En person der har gennemført en uddannelse, der veksler imellem skole- og praktikophold. En erhvervsuddannelse varierer i længden, typisk fra 2-5år.
 • Har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsområdet: en person der har gennemført en uddannelse. Som for Social Pædagogisk Seminarium, er to uddannelser. En uddannelse som Socialhjælper, der har en samlet varighed på 2 år og en anden uddannelse som Socialassistent, der har en samlet varighed på 9 måneder.

Tilskud

Administrering af AMA midlerne foretages af Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat til bestilling af bl.a. billetter, hotelovernatning og dertil hørende forpligtelser. Tilskuddet gives derfor alene til rejse- og opholdsudgifter herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen til- og fra kursusstedet og forplejningsudgifter under kursusophold. Tilskud til dækning af rejseudgifter er betinget af, at rejsen til og fra kursusstedet foretages umiddelbart i tilslutning til kurset. Hvis en kursusdeltager rejser på et andet tidspunkt, ydes der ikke tilskud til dækning af denne rejseudgift.

AMA yder IKKE tilskud til kursusafgift, dvs. afgiften for at have en deltager i kurset. Kursusafgiften skal således påregnes som en udgift for institutionen, der ønsker at have en deltager i kurset. Afgiften skal indbetales til Social Pædagogisk Seminarium.

Tilbudte kurser og disses indhold, længde, pris og andre forhold kan findes i faktaboksen – kursusoversigt og tilmelding.

Du kan læse mere om vilkårene for AMA, ved at trykke her!

PKU KURSER

PKU Kurser

PKU betyder ”Projekt Komptenceudvikling for Ufaglærte”. Og er et projekt som del af Naalakkersuisuts langsigtede uddannelsesplan. Projektet styres af departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

Målgruppen:

Kurserne henvender sig udelukkende til ufaglærte ansatte inden for ovenstående områder i social- og sundhedssektor samt arbejdsløse ufaglærte, der påtænker ansættelse eller starte en uddannelse i samme område. De ufaglærte ansatte er f.eks. støttepersoner, medicindepotforvaltere, bygdesundhedsmedarbejdere og andre.

PKU retter sig primært mod ufaglærte i arbejdstyrken, som er over 18år. Fokus er særligt på den del af de ufaglærte, som er truet af ledighed.

Sigtet er, at de gennem kurser kan erhverve sig de kompetencer, der efterspørges inden for væksterhverv såsom bygge- og anlægsområdet, råstofområdet og turisme.

Kurserne skal dog også bidrage til kompetenceudviklingen inden for andre erhverv samt daginstitutionsområderne i kommunerne.

Kursuskataloget indeholder realkompetencegivende kurser, som har til formål at sikre, at den opnåede kompetenceudvikling kan højne den ufaglærte ansattes kompetencer inden for sit fagområde og/eller i andre områder.

Opbygning:

Kurserne er modulopbygget, som kan opbygges alt efter ens eget arbejdsområde. Kurserne er typisk fordelt over 3 eller 4 moduler á 5 dages varighed. Kursusdagen har typisk en varighed på 7timer.

Tilskud

Administrering af PKU midler:

Social Pædagogisk Seminarium modtager en bevilling fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked efter ansøgning. Social Pædagogisk Seminarium administrerer tilskud til kursusdeltagere og lønrefusion (kursusgodtgørelse) til arbejdsgivere.

I forbindelse med gennemførelsen af det enkelte kursus kan Social Pædagogisk Seminarium yde tilskud til dækning af:

 • Kursistens rejse- og opholdsudgifter
 • Kursusafgift, dvs. omkostningerne ved at have en deltager i kurset
 • Lønrefusion (kursusopgørelse) til arbejdsgiver, som i 2012 er fastsat til maksimalt 650 kr. pr. dag (passer disse info stadig??)

Faglærte medarbejdere kan også optages på et kursus, hvis der er plads. Dog ydes der ikke lønrefusion (kursusgodtgørelse) for faglærte medarbejdere.

Tilbudte kurser og disses indhold, længde, pris og andre forhold kan findes i faktaboksen – kursusoversigt og tilmelding.

Du kan læse mere om vilkårene for PKU, ved at trykke her! (LAV ny og opdateret version af Kursuskatalog samt PKU-vedhæftning og information på denne side)

Har du, dine kolleger og leder forslag til kommende kurser? og vil I have medindflydelse til PI/SPS udbud af pku kurser i 2023? Så kan i sende et kursusforslag her.

PKU Kursusoversigt


Kurser for ufaglært døgninstitutionspersonale

Form & indhold

Formålet med kursusforløbet er overordnet at give ufaglærte  medarbejdere en forståelse af socialpædagogiske teorier og metoder inden for en række temaer, som de kan anvende i deres daglige arbejde med børn i udsatte og sårbare positioner og/eller personer med handicap.

Målgruppen

Modulkurserne målrettes ufaglært personale på døgninstitutionerne, der arbejder med børn i udsatte og sårbare positioner. Det kan både være medarbejdere fra døgninstitutioner for børn og medarbejdere fra døgninstitutioner for personer med handicap. Deltagerne kan have langvarig praksiserfaring fra en eller flere døgninstitutioner.

Undervisningstilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges praksisnært og praksisrelateret. Deltagernes egne erfaringer i faglige refleksioner om socialpædagogisk praksis inddrages ved en kobling mellem teori og praksis, hvor deltagerne mellem modulerne arbejder aktivt med at omsætte ny viden og metoder fra modulkurserne.

Kursusforløbet er opbygget af 9  moduler, som tager udgangspunkt i behovet for socialpædagogisk viden og metode i praksis sammenholdt med en generel faglig vurdering af, hvad der kan skabe de bedste forudsætninger for en kvalificeret og argumenteret socialpædagogisk praksis hos ufaglærte medarbejdere på døgninstitutioner, jf. formål med kursusforløbet.

Et modul har en uges varighed – svarende til tilrettelæggelse af 5 dages fuldtidsundervisning. Der kan forekomme forberedelsesmaterialer til modulerne ligesom der efter modulet ligger en forventning om at deltagerne tager ansvar for egen læring i forhold til indhold på modulerne og efterfølgende anvendelse i egen institution.

Efter hver modul får deltagerne en konkret opgave de skal handle på i den døgninstitution, hvor de har ansættelse. Desuden skal de til efterfølgende modul (ikke modul 1) medbringe en case/situation fra deres hverdag, som inddrages i undervisningen for modulerne – der vil blive opstillet krav til case, således at de kan indgå og være relevante for tema og læringsmål for modulerne.

Læringsniveau

Undervisningen tilrettelægges og målrettes ufaglærte, således at læringsudbytte for deltagelse på de enkelte moduler ligger på samme niveau i kvalifikationsrammen, således at det samlede modulkursus ikke er opbygget med progredierende udvikling i  læringsniveau. Indenfor de forskellige tema er læringsmål formuleret på kvalifikationsrammen for livslang læring svarende til niveau 3-4 (erhvervsuddannelsesniveau).

Deltagerne får et samlet kursusbevis efter deltagelse ved alle moduler. På forespørgsel kan udarbejdes kursusbevis for enkelte moduler – kursusbeviserne kan benyttes ved ansøgning om optagelse på uddannelser, men meritvurderingen foretages af de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvor der søges om optagelse på uddannelse  Dette udkast er udarbejde på baggrund af da af Socialstyrelsen, døgn- og visitationsafdelingens tilsendte ønsker om målgruppe, tilrettelæggelse og tema og indhold på modulkursus for døgninstitutionspersonale.

På de følgende sider er udarbejdet oversigt med overordnede rammer for hvert modul.

Moduloversigt
Udskriv & udfyld manuelt
Udfyld og send digitalt

Rekvirerede kurser

Form & indhold

På et rekvireret kursus bestemmer I form og indhold. I kan vælge at rekvirere ét af vores udbudte kurser (se kursusoversigt), eller få et kursus tilpasset jeres særlige ønsker. Vi målretter kurset præcis til jer. Hvis I er mange fra samme sted eller fagområde, der gerne vil have det samme kursus, er et rekvireret kursus tit en god og billigere løsning.

Kursusinstruktører

Vi kan også tilbyde instruktører inden for pædagogisk faglige og tilgrænsende områder. Vi sammensætter instruktørerne på sådan en måde, så de matcher jeres behov. For eksempel et mundtligt oplæg, et kursus, en workshop eller måske noget helt andet. Ring og fortæl, hvad I har brug for og hør nærmere om mulighederne.

Priser

Hvad koster det?

Det afhænger af hvilket kursus det drejer sig om. Beskriv jeres ønsker, så laver vi et tilbud.

Dog skal det understreges at i selv betaler for administrations- og kursusafgifterne i form af grej, forplejning, transport og ophold.

Afholdelse af kursus

Hvor skal kurset holdes?

Foretrækker I at holde kurset lokalt, er underviserens rejseudgifter inkluderet i prisen, mens I selv står for det praktiske arrangement

Har du, dine kolleger og leder forslag til kommende kurser? og vil I have medindflydelse til PI/SPS udbud af kurser i 2022? Så kan i sende et kursusforslag her.
Forslag og tilbud på  kurser

Ansøgningsfrist: Senest fredag d. 26. November 2021

Uddannelser
 • Kontakt os:
  • Hovedadministration:
   Marralinnguaq 40 & 40B
   Postboks 519
   3952 Ilulissat

   GLN.nr.
   5790001953799

  • +299 38 35 50
  • Åbningstider:
   Man-, Tirs-, & Tors.; 8.00-15.00
   Onsdag; Lukket
   Fredag 9.00-12.00
   Lør-, søn- og helligdage lukket
  • Decentrale afdelinger:
  • Maniitsoq:
   Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
  • Nuuk:
   Nuukullak 4C; 3900 Nuuk
  • Privacy Settings
   We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
   Youtube
   Consent to display content from Youtube
   Vimeo
   Consent to display content from Vimeo
   Google Maps
   Consent to display content from Google