PI/SPS VIDENSCENTER

Kompetenceudviklingscenteret beskriver og arrangerer kurser for ansatte inden for den sociale sektor. Endvidere udvikler de også kurser efter forespørgsel fra institutioner, Majoriaq eller kommuner. Kurserne kan inddeles i forskellige kategorier alt efter hvordan de finansieres – dette kan du læse mere om herunder.

De forskellige typer kurser betyder også at kompetenceudviklingscenteret udbyder og udvikler kurser i samarbejde med deres samarbejdspartnere. Nogle af de mest tætte er VIA UC Pædagoguddannelse Jysk og Peter Sabroe og UC Syd. Samarbejdet gør at man via et kursus kan få et stort udbytte fordi man indhenter kursusinstruktører med speciale i de enkelte fag.

Videncenteret blev etableret i august 2010 og har til opgave at indsamle, udvikle og sprede viden indenfor det sociale- og socialpædagogiske arbejdes virksomhedsområde. Formålet er at kunne bidrage til og understøtte Naalakkersuisut og kommunernes forbyggende og behandlende indsatser og strategier på et evidensbaseret grundlag, samt på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører udvikle, kvalitetssikre og evaluere det socialpædagogiske og sociale arbejdes praksisfelt samt forestå implementeringsopgaver. Ligeledes har videncenteret til opgave at understøtte, udvikle og kvalitetssikre PI/SPS faglige og pædagogiske virksomhed.

Videncenteret for Socialpædagogik og Socialt arbejde er en afdeling under PI/SPS – Socialpædagogisk Seminarium, men ser sig selv som et videncenter for hele Grønland indenfor centerets målgrupper og opgavekompetencer.

Målsætning for Videnscenteret

Videncenteret har indtil videre følgende målsætning:
 1. Udvikling af metoder til forebyggelse og behandlende social indsats på et evidensbaseret og professionsrettet grundlag samt bidrage til implementering og evaluering af disse.
 2. At udvikle de socialpædagogiske uddannelser og uddannelsespraktikker for at styrke de studerendes og undervisernes kompetencer, herunder at inddrage seminariets undervisere i udviklings- og forskningsprojekter indenfor det sociale og socialpædagogiske arbejdsfelt. Ligeledes at udføre opdragsforskning og udviklingsprojekter for departementer, kommuner og institutioner på dag- og døgninstitutionsområdet.
 3. At være kontakt- og netværksskabende inden for det socialpædagogiske og sociale arbejdes arbejdsområder og medvirke til at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
 4. Understøtte PI/SPS’ kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, for at disse kan udvikles på et højt fagligt og internationalt niveau og så langt som muligt på et evidensbaseret og praksisnært grundlag.

Samarbejdspartnere

Videncenteret drives af PI/SPS med VIA University College i Århus som fast samarbejdspartner.  Vi har også indledet er samarbejde med MIPI. Andre samarbejdspartnere kan inviteres ad hoc eller inddrages støre forsknings- eller udviklingsprojekter. Videncenteret er tilsluttet FORSA Danmark og samt UA (University of Artic)

Nuværende programmer i centeret

Der er i første omgang etableret 3 programmer i centeret. Programmerne har følgende overskrifter:

 1. Børn- og ungeområdet, herunder tidlig indsats overfor børn, unge og familier
 2. Handicappede og socialt udsatte eller marginaliserede grupper
 3. Udviklingsprojekter og metodeudvikling på det sociale og socialpædagogiske fagområde

Centerets programmer skal anlægge et perspektiv, der analyserer og evaluerer den forebyggende og behandlende dag- og døgninstitutionspædagogik. Ligeledes skal de have bevågenhed på socialpolitiske og samfundsmæssige udviklingstendenser og ændringer i tilknytning til det sociale og socialpædagogiske arbejdes karakter og arbejdsopgaver.

Det første mål er, at der i løbet af 2011 opbygges en artikel- og projektdatabase med udgangspunkt i de socialvidenskabelige og socialpædagogiske teorier og metoder med henblik på at udvikle et videns-fundament med særlig relevans for Grønland for såvel praktikere som studerende i de sociale professioner. Ligeledes, at der udarbejdes en antologi med arbejdstitlen: ”Socialpædagogik i Grønland med udgivelse i foråret 2012″.

Fremtidige Opgaver

Sociale problemer må i Grønland som i andre arktiske områder ses i sammenhæng med levevilkår herunder geografi, klima og infrastruktur. Overgang fra et traditionelt fanger-og fiskersamfund til en mere industrielt og serviceorienteret samfund påvirker grønlandske traditioner og dagligliv og giver nye sociale udfordringer. Ligeledes kan klimaforandringer, som er et globalt problem og som i særdeleshed er synlige i Grønland blive en trussel /udfordring for de eksisterende levevilkår og de traditionelle erhverv. Dette kan skabe ny social ulighed og dermed social sårbarhed eller udsathed for nye grupper i befolkningen. Videncenteret må have dette som et kommende interessefelt eller have bevågenhed på dette og samt på strukturelle og demografiske ændringer eftersom de sociale problemer ændrer sig i takt med samfundets udvikling og dermed vil påvirke det socialpædagogiske og sociale arbejdets karakter og indsatsområder.

Et andet område der kan fokuseres på er ældreområdet. Det stigende antal ældre og det faktum at de ældre lever længere, medfører nye udfordringer for social- og sundhedssektoren med hensyn til omsorg og pleje samt aldersrelaterede sygdomme, f.eks. diabetes, demens. Ligeledes social problematik som ensomhed og isolation. Socialpædagoger og andre socialarbejdere vil derfor være nødvendige aktører i den fremtidige forebyggende, behandlende og tværfaglige indsats på ældreområdet.

Centerets struktur

Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde består af:

 • En styregruppe på 5 medlemmer, hvor rektor ved PI/SPS er født medlem og formand. De øvrige medlemmer repræsenterer, departementet for uddannelse og forskning, departementet for familie, kirke, kultur og ligestilling, KANUKOKA samt VIA University College – Århus
 • En centerleder der har det daglige og faglige ansvar
 • Medarbejdere på PI/SPS med dokumenterede kundskaber på området
 • Inddragelse af seminariets undervisere og studerende
 • Eksterne samarbejdspartnere fra praksis og forskningsområderne

HENVENDELSE:

Har du spørgsmål er du er velkommen til at kontakte PI/SPS-kursusafdelingen på:

Socialpædagogisk Seminarium Kompetenceudviklingscenter

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google