Uddybende informationer

ADGANGSKRAV

Ansøgeren skal have bestået og opfyldt ét af følgende for at blive optaget:

 • Ansøger skal være fyldt 18 år
 • have adgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk (karakteren 7 i 13-skalaen) og minimum karakteren 02 i dansk (karakteren 6 i 13-skalaen)
 • skal have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Majoriaq
 • kan dokumentere tilsvarende arbejdskvalifikationer erhvervet gennem deltagelse i arbejdslivet. PI/SPS kan i specielle tilfælde dispensere for dette.

Der indhentes Børne- og Straffeattest på alle ansøgere, der bliver optaget på dagtilbudsmedhjælperuddannelsen.  Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på uddannelsen.

UDDANNELSESOPBYGNING & FAG

Uddannelsesforløbet er en kort decentral modulopbygget erhvervsuddannelse, som udbydes efter behov i henholdsvis byerne Upernavik og Tasiilaq. Minimumskravet for oprettelsen af uddannelsen er 11 deltagere pr. region. Uddannelsens længde er på 9 måneder og består af 6 moduler hvoraf 5 af disse foregår i regionen og den sidste på SPS i Ilulissat.

Hvert modul består af ca. 5-7 undervisningsdage med enten klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, case-arbejde og dialogbaseret undervisning. Der undervises i aktuelle og relevante socialpædagogiske teorier og metoder i relation til dagtilbudsområdet, grønlandske socialpolitiske strategier og initiativer i forhold til målgruppen. Der fokuseres på dagtilbudsmedhjælperen som ressourceperson og rollemodel og brug af dagtilbudsmedhjælperens egne personlige ressourcer og erfaringer, løbende behov og muligheder for personlig udvikling herunder supervision som middel i denne proces. De resterende dage under uddannelsen er selvstudie hvor man ved siden af sit arbejde må påregne tid til forberedelse og udarbejdelse af obligatoriske modulopgaver. Hvert modul afsluttes med en hjemmeopgave. Opgaven kan enten være teoretisk og/eller en praktisk opgave som kan knyttes til dagtilbudsmedhjælperens daglige arbejde og praksis i daginstitutionen eller som dagplejer.

Afsluttende undervisning og eksamen foregår på PI/SPS Ilulissat og afsluttes med en individuel mundtlig eksamen hvor den grønlandske karakterskala (GGS) benyttes med ekstern censur. Eksamen kan lægges i forlængelse af uddannelsens sidste modul eller tilrettelægges som en selvstændig eksamensdag, der ligeledes foregår på PI/SPS Ilulissat.

Du kan læse mere om uddannelsens fag og prøver i Studieordningen.

JOB & KARRIERE

Som dagtilbudsmedhjælper vil du primært skulle udføre pædagogisk arbejde samt omsorgsopgaver i samarbejde med uddannet pædagogisk personale, men i bygder og yderdistrikter, hvor der er få ansatte, vil man som færdiguddannet kunne komme til at arbejde uden vejledning fra uddannede kollegaer, men da i tæt samarbejde med kommunens pædagogiske konsulenter.

Arbejdet kræver selvstændighed og ansvarsbevidsthed, at man har forståelse for rollen som myndighedsperson samt evne og vilje til samarbejde. I daginstitutionen skal dagtilbudsmedhjælperen være med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for leg og udvikling. Det betyder også rammer for samspil mellem børnene og mellem børnene og personalet. Forældrekontakt og deltagelse i forældremøder og møder med offentlige myndigheder kan forekomme efter aftale med institutionens leder eller arbejdsgiver.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Økonomi: Studerende kan søge uddannelsesstøtte ved Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Klager Ift. uddannelsesstøtte kan sendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen.
Som Voksenlærlingen er der mulighed for kursusgodtgørelse under skoleopholdet.

PI/SPS tilrettelægger uddannelsens tidsperioder, undervisningssteder og andre praktiske forhold. Uddannelsen er uden brugerbetaling og PI/SPS betaler studerendes studierelevante udgifter, herunder rejser og ophold i forbindelse med uddannelsesforløb og eksamen samt undervisningsmateriale.

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, kan du kontakte kontoradministrationen på: (Herfra vil du blive viderestillet til de rette personer)

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontorets normale åbningstider er:

Man-, Tirs-, & Torsdag; 8.00-15.00
Onsdag; Lukket
Fredag 8.00-12.00
Lør-, søn- og helligdage lukket;

I sommerferieperioden (juli), er åbningstiderne færre.

ANSØGNING

Ønsker du optagelse på Dagtilbudsmedhjælper uddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts.

Ansøg om uddannelse.

Efter 1. marts vurderes der om der kan oprettes hold ud fra ansøgningerne. Er der endnu ikke nok deltager til en holddannelse, men tæt på, så sender SPS breve ud til tidligere interesserede for at høre om disse er kunne tænke sig at deltage. Der er derfor ikke faste optagelsesfrister eller startdato, men løbende tilbud ud fra behov og deltagerforudsætninger, herunder minimum 10 deltagere for opstart af hold i regionen.

Der sendes brev ud så snart der er oprettet hold – du er velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS for at høre nærmere om processen.

Fakta:

 • Uddannelsens varighed: 9 Måneder
 • Ansøgningsfrist: 1. marts (via dit lokale Majoriaq)
 • Økonomi: SU

Studieordninger & andre dokumenter:

Uddannelser
 • Kontakt os:
  • Hovedadministration:
   Marralinnguaq 40 & 40B
   Postboks 519
   3952 Ilulissat

   GLN.nr.
   5790001953799

  • +299 38 35 50
  • Åbningstider:
   Man-, Tirs-, & Tors.; 9.00-15.00
   Onsdag; Lukket
   Fredag 9.00-12.00
   Lør-, søn- og helligdage lukket
  • Decentrale afdelinger:
  • Maniitsoq:
   Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
  • Nuuk:
   Nuukullak 4C; 3900 Nuuk
  • Privacy Settings
   We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
   Youtube
   Consent to display content from - Youtube
   Vimeo
   Consent to display content from - Vimeo
   Google Maps
   Consent to display content from - Google