Uddybende informationer:

ADGANGSKRAV

Ansøgeren skal have bestået og opfyldt ét af følgende for at blive optaget:

  • bestået Socialhjælperuddannelsen eller anden relevant ungdoms- eller brancheuddannelse.
  • Såfremt der er flere ansøgere end studiepladser kan PI/SPS
  • Indhente den studerendes danskfaglige niveau fra tidligere uddannelser og inddrage denne som kriterium for optagelsen.
  • bede ansøgeren gennemføre en prøve i dansk og inddrage denne som kriterium for optagelsen.
  • Dispensation fra optagelseskrav kan søges ved at sende et motivationsbrev til Rektor med begrundelse for dispensationen. Relevant dokumentation for tidligere uddannelse samt erhvervserfaring skal vedlægges

Der indhentes Børne- og Straffeattest på alle ansøgere, der bliver optaget på socialassistentuddannelsen.  Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på uddannelsen.

UDDANNELSESOPBYGNING & FAG

Socialassistent Uddannelsen tilbydes hvert år på PI/SPS i Ilulissat og har en varighed på 9 måneder (39 uger). Der er plads til 24 på holdet som begynder i august.

Uddannelsen er fordelt på 5 moduler hvor fag og faglige elementer er grupperet i tre faglige hovedområder, Dansk, pædagogik og psykologi, og to supplerende fagområder Kultur- og samfundsfag samt Kreative fag og bevægelse

Uddannelsens overordnede mål er dobbeltrettet. På den ene side sigter uddannelsen mod at ruste den studerende til at læse videre på fagrelevant uddannelse. På den anden side sigter uddannelsen mod, at den studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde pædagogisk kvalificeret i praksis.

Den studerende skal derfor gennem uddannelsen erhverve sig færdigheder og sproglige kompetencer i dansk for at sikre den studerendes forsatte faglige udvikling i erhvervsfunktioner inden for det pædagogiske område.

Du kan læse mere om uddannelsens fag og prøver i Studieordningen.

JOB, KARRIERE & VIDEREUDDANNELSE

En færdiguddannet socialassistent er kvalificeret til at varetage almene praktiske pædagogiske funktioner, sådan som de forefindes inden for hele det socialfaglige og pædagogiske område. Socialassistentens arbejdsområde indbefatter således arbejdet med udsatte børn, udsatte voksne, handicappede, unge, ældre samt familier og børn. Disse funktioner kan socialassistenten varetage som en del af dag- og døgninstitutioner eller andre institutioner. Ydermere kan socialassistenten assisterer andet personale i refleksion og udvikling af pædagogisk praksis.

Efter afsluttet uddannelse kan du søge ansættelse indenfor bl.a.:

  • daginstitutionsområdet, handicapområdet, ældreområdet eller kriminalforsorgen.

Eller søge optagelse på

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Studerende, der går i gang med socialassistentuddannelsen, tildeles kollegier i Qoororsuaq kollegierne. Studerende med et skoleophold på 9måneder skal vide, at man skal ansøge om dispensation for at medbringe børn/familie da man ellers per automatik får tildelt enkeltmandskollegieværelse.

Læs mere under studieliv & kollegier.

ANSØGNING

Ønsker du optagelse på socialassistenuddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts.

ANSØG OM UDDANNELSE

Du kan forvente at få svar/brev/mail senest 2 måneder før studiestart – har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Fakta:

  • Uddannelsens varighed: 9 Måneder
  • Ansøgningsfrist: 1. marts (via dit lokale Majoriaq)
  • Økonomi: Uddannelsesstøtte

Studieordninger & andre dokumenter:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google