Uddybende informationer:

ADGANGSKRAV

Ansøger skal have bestået ét af følgende og nedenstående skal være opfyldt for at bliver optaget:

 • En 10. klasses skriftlig afgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk og 02 i dansk.
 • aflagt skriftlig prøve i grønlandsk og dansk ved fritidsundervisning med minimum karakteren 4 i grønlandsk og 02 i dansk.
 • have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Piareersarfik/Majoriaq, med et tilfredsstillende resultat.
 • Ansøgere med erhvervserfaring inden for det sociale område foretrækkes.

For hvert optag på uddannelsen skal straffeattest indhentes. Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på Uddannelsen. Bestyrelsen vurderer forhold i straffeattesten med henblik på studiestart eller annullering af optagelsen.

UDDANNELSESOPBYGNING & - FAG

Uddannelsen tilbydes på regionskolerne i Ilulissat og Nuuk som hver især optager 25 studerende på deres skole. Din bopæl vil som udgangspunkt være baggrund for optagelse på den nærmeste regionsskole. Den endelige placering aftales mellem regionsskolerne og PI/SPS. Regionskolen i Ilulissat starter i August og Regionskolen i Nuuk starter i januar. Uddannelsen varer 2 år og består af 49 ugers teori og 47 ugers praktik inden for socialområdet.

Hele uddannelsen er bygget op over 5 perioder og foregår således:

 • Teoriperiode 1: på regionsskolen (RES) 12 uger
 • Praktikperiode 1: 16 uger i Nuuk og 17 uger
 • Teoriperiode 2: på regionsskolen (RES) 16 uger i Nuuk og 17 uger i Ilulissat pga. helligdag
 • Praktikperiode 2: 30 uger
 • Teoriperiode 3: 20 uger på brancheskolen PI/SPS i Ilulissat

Praktikuddannelsen er opdelt i 2 perioder og foregår på samme praktiksted.

Teori- og praktikperiodernes længde kan variere alt efter hvilket tidspunkt studerende er optaget på til start, idet der vil være forskydninger af teori- og praktik uger på grund af helligdage og andre officielle fridage samt ferieafvikling.

En studerende har ret til 5 ugers ferie årligt. Sommerferier afvikles med 3 uger i juli. De sidste 2 ugers ferie skal afvikles i praktikperioder efter aftale mellem studerende og praktikinstitution.

Praktikforløb & -sted

Praktikuddannelsen fordeles på 2 perioder og gennemføres på det samme praktiksted under hele uddannelsens 2-årige forløb. En periode på 17 uger og en periode på 30 uger. Studerende har 36 timer pr. uge i institutionen med en vejledningstime hver anden uge sammen med praktikvejlederen. De resterende 4 timer op til en 40 timers uge skal studerende bruge til selvstudier, opgaveskrivning, læsning og hvis der er mulighed for det i studiegruppe.

PI/SPS tilrettelægger praktikuddannelsen og er ansvarlig for at sikre egnede praktikpladser til studerende. Rektor ved PI/SPS godkender på vegne af Bestyrelsen praktikstederne. Som bl.a. omfatter daginstitutionsområdet, dvs. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og -klubber, skolepasningsordninger mv. og døgninstitutioner, dvs. handicapinstitutioner, bo-kollektiver, alderdomshjem, børnehjem mv.

Praktikstedet har ansvaret for afviklingen af praktikuddannelsen. For praktikstedet indebærer dette vejledning en time hver anden uge til studerende, evalueringssamtaler, medvirken ved bedømmelse af obligatorisk skriftlig opgave i samarbejde med RES/PI/SPS. Samtidig skal praktikstedet give mulighed for, at målene for praktikperioden kan nås gennem de arbejdsopgaver, som studerende tildeles. Den ansvarlige praktikvejleder skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der som minimum svarer til uddannelsen som socialmedhjælper/barnehjælper/socialhjælper.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsestøtte: Såvel i teoriuddannelsen som i praktikuddannelsen modtager studerende uddannelsesstøtte.

Socialhjælperelever på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse i Marralinnguaq kollegierne, hvor der ikke kan bo mere end én person på et værelse. PI/SPS kan ikke give logi til socialhjælperelevers barn/børn/familie.

Læs mere under studieliv & kollegier.

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen eller om praktikforløbet, kan du kontakte kontoradministrationen på: (Herfra vil du blive viderestillet til de rette personer)

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontorets normale åbningstider er:

Man-, Tirs-, & Torsdag; 8.00-15.00
Onsdag; Lukket
Fredag 8.00-12.00
Lør-, søn- og helligdage lukket;

I sommerferieperioden (juli), er åbningstiderne færre.

ANSØGNING

Ønsker du optagelse på uddannelsen skal du ansøge erhvervsuddsannelse på sullissivik.gl  senest d. 1. marts, også selvom du starter på uddannelsen i Nuuk til januar.

For optagelse på uddannelsen i Ilulissat kan du forvente at få svar/brev/mail ca. 2 måneder før studiestart. For optagelse på uddannelsen i Nuuk, kan du forvente at få svar/brev/mail en gang i august. Har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Fakta:

 • Uddannelsens varighed: 2 år
 • Ansøgningsfrist: 1. marts (Via dit lokale Majoriaq)
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte  – også under praktikken

Studieordninger & andre dokumenter:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google