Et kollegie er et sted, hvor man bor sammen med andre studerende. Hvad enten du skal studere i 20 uger eller 3½ år, vil kollegielivet være en væsentlig del af dit liv, mens du er under uddannelse. 

Kollegielivet

Et kollegie er et sted, hvor man bor sammen med andre studerende. Det er ofte en stor del af hverdagen som studerende, og det kan være en rigtig god måde at møde en masse mennesker på. Samtidig kan det også være en stor ændring og udfordring i ens liv at skulle bo sammen med andre mennesker. Det kræver både åbenhed, hensynsfuldhed og tolerance. Ikke mindst at skulle vise hensyn overfor andre, der måske har brug for ro til at lave lektier.

For mange studerende er det vigtigt at have et godt socialt studieliv, da det understøtter engagementet i studiet i dagligdagen. For andre er det vigtigt at kunne opholde sig på sit kollegieværelse efter skole og fordybe sig i sine studier. Det handler således om at finde en balance imellem disse to.

Hvis du er hjemmefra for første gang, skal du både finde ud af at klare en masse praktiske ting og måske i højere grad end tidligere tage ansvar for dig selv. Der er ansat personale på kollegierne, som kan hjælpe dig og støtte dig i denne udvikling og som i det hele taget skal være med til at skabe et miljø, der er rart at leve i.

I samarbejde med hinanden og personalet, kan I gøre kollegiet til andet og mere end et sted, hvor man er nødt til at opholde sig pga. ens uddannelse. Vi håber, at I vil tage denne udfordring op og være med at skabe et godt studiemiljø.

På www.matup.gl kan man læse om de forskellige udfordringer, der kan opstå som kollegianer i Grønland

Kollegier i Ilulissat

Der findes flere kollegier i Ilulissat. Du vil få anvist et værelse/lejlighed for et skoleår ad gangen. Der er ikke mulighed for selv at vælge, hvilket kollegium man vil bo på. Ved Socialpædagogisk Seminarium findes der 2 rums kollegielejligheder, kollegieværelser for par og kollegieværelser for enlige.

Studerende på socialpædagoguddannelsen (SPU) tildeles kollegier i Qoororsuaq . Hvis man medtager børn/familie vil man få tildelt en to-rums kollegielejlighed. Par tildeles kollegieværelser egnet til par, mens enlige tildeles kollegieværelser. Til hvert kollegium bygning er der fælles opholdsrumsfaciliteter og vaskerum med vaskemaskine i hver opgang.

Studerende på socialassistentuddannelsen (SAU) tildeles kollegier i Qoororsuaq. Studerende med et skoleophold på 9 måneder skal vide, at man skal ansøge om dispensation for at medbringe børn/familie, da man automatisk får tildelt et kollegieværelse til en person. Til hvert kollegium bygning er der fælles opholdsrumsfaciliteter og vaskerum med vaskemaskine i hver opgang.

Socialhjælperstuderende (SHU) på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse i Marralinnguaq, hvor der ikke kan bo mere end én person på et værelse. PI/SPS kan ikke give logi til børn/familie.

Der afholdes beboerrådsmøder for hver opgang, hvor alle beboere skal deltage. For kollegielejlighedsbeboere afholdes der ligeledes beboerrådsmøder.

Praktiske informationer

Husleje

850,- pr. voksen

Huslejen skal betales ved brug af det modtagne FI-kort fra Selvstyret eller ved indbetaling til bankkonto 6471-1023850. Ved
indbetaling skal lejers cpr. nr. efterfølges af PI/SPS. (XXXXXX-XXXXPI/SPS)

Kollegieberettigede

Studerende der flytter til Ilulissat pga. uddannelse 

Oldfrue

Varetager opgaver i forbindelse med til- fraflytning på kollegierne.

Pedeller:

Varetager opgaver i forbindelse med til- og fraflytning på kollegierne. Dette indebærer bl.a. reparation af kollegiet egne ting

Container & Godstransport

Flytning & Transport

For kommende pædagogstuderende, hvis familien skal medbringes til Ilulissat, så kan du enten få bevilget en container på max. 5,46 m3. eller sende dit gods som stykgods på max. 6 m3.

Du sørger selv for indpakning af dine ting, samt de tilhørende omkostninger ved indpakningen. Såfremt du sender dit gods pr. container skal du kontakte PI/SPS for at udfylde en ansøgning/bevilling af transport om gods.

Det betyder, at du kun skal medbringe private effekter, når du rejser hertil.

Rettigheder

Der står følgende i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte § 45:

Stk. 3. Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning. Dette omfatter også flyttekasser.

Denne bestemmelse gælder ikke for intern godstransport i Grønland, derfor skal den studerende selv sørge for ind- og udpakning, herunder eventuelt behov for flyttekasser samt rengøring af container efter tømning.

Såfremt der kommer en regning for rengøring af container som følge af, at den ikke er rengjort af den studerende, skal den studerende opkræves betaling herfor. Dette skal uddannelsesinstitutionen meddele til deres sagsbehandler i USF.

I bedes derfor oplyse den studerende via bevillingsskrivelser fremadrettet, at der ved interne rejser i Grønland ikke dækkes for ind og udpakning for gods, herunder heller ikke eventuelt behov for flyttekasser, og at de efter tømning af containeren skal sørge for, at den er rengjort, og at de ellers vil kunne blive afkrævet betaling herfor.

Blanketter

Diverse kollegieblanketter


Vedtæger og ordensregler

Når du bor på et kollegium er du forpligtet til at overholde de regler, der gælder for kollegier, da du i modsat fald kan bortvises. I sådanne tilfælde kan et andet værelse ikke anvises i et andet kollegium.

Sådan er det at flytte på kollegie

Se denne video om hvordan det er at flytte på kollegie, og hvad skal man være opmærksom på, når man er blevet optaget på en uddannelse. SPS har den samme procedure som KAF i Nuuk.

Kontaktinformationer
  • +299 38 35 50

  • Åbningstider: Man-, Tirs-, & Torsdag; 9.00-15.00 Onsdag; Lukket Fredag; 9.00-12.00 Lør-; Søn- & Helligedage; Lukket

   • Allaffik:
    Marralinnguaq 40 & 40B
    Postboks 519
    3952 Ilulissat

    • GLN.nr.
     5790001953799

    • Privacy Settings
     We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
     Youtube
     Consent to display content from - Youtube
     Vimeo
     Consent to display content from - Vimeo
     Google Maps
     Consent to display content from - Google