Uddybende informationer

ADGANGSKRAV

Uddannelsen henvender sig til ansatte i den sociale sektor, som ikke har en formel socialfaglig uddannelse og som i det daglige arbejde beskæftiger sig med socialfaglige problemstillinger og sagsbehandling.

Adgangskravet for at blive optaget på Rådgivningsassistentuddannelsen er, at ansøgeren

 • har 10. klasses skriftlige afgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk, eller
 • har aflagt prøve i grønlandsk og dansk ved fritidsundervisning med minimum karakteren 4 i grønlandsk og minimum karakteren 02 i dansk.

Desuden er det et krav, at ansøgeren

 • har minimum 1 års dokumenteret erhvervserfaring inden for rådgivningsarbejde, og
 • har dokumenteret fastansættelse som myndighedssagsbehandler inden for enten børn og unge, handicap, udsatte voksne og ældre,
 • i samarbejde med sin arbejdsplads udarbejder en uddannelsesplan med ønske om specialisering inden for hhv. voksenområdet eller børn- og ungeområdet

Relevant dokumentation for tidligere uddannelse samt erhvervserfaring skal vedlægges en motiveret ansøgningen.

UDDANNELSESOPBYGNING & -FAG

Uddannelsen strækker sig over et år med 2 moduler pr. semester, som placeres så der tidsmæssigt er mulighed for både før og efter modulundervisning at arbejde med litteraturlæsning, opgaver og refleksion i praksis. Et modul strækker sig typisk over to uger inkl. evt. rejsedage.

Modulerne oprettes i Grønland hvor der er mulighed for undervisningsfaciliteter og overnatning for tilrejsende. Uddannelsesforløb afholdes som udgangspunkt i den kommune, hvor flest studerende er optaget. Der oprettes hold ved optag af minimum 18 kvalificerede ansøgere – specialiseringsforløb gennemføres med minimum 8 studerende.

Modulerne tilrettelægges med udgangspunkt i hovedtema:

 • Modul 1:                   Profession og borgeren – roller og menneskelige relationer
 • Modul 2:                   Socialretlige regler og lovgivning
 • Modul 3 og 4:          Specialisering inden for voksenområdet eller børn- og familieområdet

JOB & KARRIERE

Rådgivningsassistentens arbejdsområde indbefatter arbejdet med socialt udsatte borger i bred forstand og favner bl.a. rådgivning for udsatte voksne, handicappede, unge, ældre samt familier og børn. På uddannelsen vælges en specialisering inden for enten voksenområdet eller børn – og familieområdet.

Uddannelsen sigter mod, at en rådgivningsassistent ved uddannelsens afslutning har opfyldt læringsmål for uddannelsen og dermed kan:

 • anvende den tilegnede socialfaglige viden og begreber til bl.a. udvikling af egen praksis samt at assistere andet personale i refleksion og udvikling af rådgivningsarbejdet i sociale forvaltninger.
 • anvende grundlæggende viden om lovgivning inden for udvalgte områder i forhold til konkrete sociale problemstillinger
 • udføre systematisk sagsbehandling og har begyndende færdigheder i, selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, at beskrive, vurdere og handle i forhold til sociale problemstillinger,
 • anvende viden om kommunikation i mødet med borgerne samt have en øget forståelse for sammenhængen mellem egne personlige kompetencer, etik og værdier samt rollen som udøvende social arbejder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsen strækker sig over et år med 2 moduler pr. semester, som placeres så der tidsmæssigt er mulighed for både før og efter modulundervisning at arbejde med litteraturlæsning, opgaver og refleksion i praksis. Et modul strækker sig typisk over to uger inkl. evt. rejsedage.

Modulerne oprettes i Grønland hvor der er mulighed for undervisningsfaciliteter og overnatning for tilrejsende. Uddannelsesforløb afholdes som udgangspunkt i den kommune, hvor flest studerende er optaget. Der oprettes hold ved optag af minimum 18 kvalificerede ansøgere – specialiseringsforløb gennemføres med minimum 8 studerende.

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, kan du kontakte kontoradministrationen på: (Herfra vil du blive viderestillet til de rette personer)

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontorets normale åbningstider er:

Man-, Tirs-, & Torsdag; 8.00-15.00
Onsdag; Lukket
Fredag 8.00-12.00
Lør-, søn- og helligdage lukket;

I sommerferieperioden (juli), er åbningstiderne færre.

ANSØGNING & FORVENTET SVAR

Ønsker du optagelse på Rådgivningsassistentuddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts.

ANSØG OM UDDANNELSE

Du kan forvente at få svar/brev/mail senest en måned før studiestart – har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Fakta:

 • Uddannelsens varighed: 1 år
 • Ansøgningsfrist: Løbende ansøgning (via sullissivik)
 • Studiestart: 12. marts 2024
 • Økonomi: Arbejdsgiver

Studieordninger & andre dokumenter:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google