Perorsaasutut sammilivimmik bacheloritut ilinniarneq

Kalaallit Nunaat perorsaasunik atorfissaqartitsivoq! Kalaallit inuiaqatigiit – inuiaqatigiit allatuulli – sukkasuumik allanngoriartorput. Tamatuma nassataraa perorsaasut suliassaat unammilligassaallu pilersinneqartuarmata.

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinniarneq

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinniarneq ulluinnarni SPU-mik taaneqartarpoq qaffasinnerusumillu ilinniartitaanertut isigineqartarluni.

Ilinniartoq peqqissaasutut ilinniarnermini ilisimasaqarfigilissavai, pikkoriffigilerlugit aammalu piginnaasaqarfigilerlugit peqqissaasutut siammasissumik suliarineqartartut ineriartortitsinermut, ilikkangaqarnermut aammalu isumassuinermut suliassat, kiisalu ilinniarnerup nangeqqinnissaanut najoqqutassiisut

piumasaqaatit

Ilinniakkamut akuerisaanissamut piumasaqaataavoq qinnuteqartoq:

 • Socialassistentitut ilinniakkamik naammassinnissimassasoq minnerpaamik D/4 karaktereralugu
 • Ilinniarnertuutut naammassinnissimassasoq minnerpaamik agguaqatigiisillugu 4,5 karaktereralugu minnerpaamillu D/4 karakteraralugu A-niveau qallunaatut allattariarsornermi
 • Alla ilinniarnertuutut ilinniakkamut assigusinnaasoq

Agguaqatigiisillugu karakteri angusimanngikkaanni imaluunniit karakteri ataaseq amigaatigigaanni immikkut naliliiffigitinnissamik aammalu qaffaassaanermik uppernarsaanikkut immikkut iliornikkut qinnuteqartoqarsinnaavoq. Immikkut iliorluni qinnuteqarneq tunngavilersorneqassaaq rektorimullu tunniunneqarluni. Allakkamut ilanngunneqarsinnaavoq qinnuteqartup immikkut oqaloqatigineqarnera. Qinnuteqartuni piukkunneqartut inissaqartuniit amerlaneruppata pingaarnersiorlugit kina akuerisaassanersoq nalilersorneqassapput taakkunanilu kina piumasaqaatit malillugit piukkunnarnerunersoq akuerisaanissaminut, tassanilu peqqissuseq holdimut akuerisaasunut sanilliunnera isiginiarneqassaaq.

ilinniakkap sannaa aaqqissugaaneralu

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinniarneq ukiut 3½ sivisussuseqarpoq semesterillu arfineq-marluk sinnerlugit ingerlasarluni, taakkunanilu atuagarsornertaa taamaallaat Ilulissani ingerlanneqarsinnaasiilluni. Ukiut tamaasa aggustip aallartinnerani holdeq ataaseq 25-nik inulik aallartittarpoq, taakkualu ilinniarnerminni marloriarlutik suliffimmik misiliisarput; sap. ak. 14-it kiisalu sap. ak 18-nik sivisussuseqartunik. Semesteri ataaseq 30ECTS-inik naleqarpoq.

 

Ilinniakkap anguniagarivaa ilinniartup ukua pisinaalissagai:  

 • meeqqat, inuusuttut inersimasullu akulerullugit siunnersortinut ikorfartoqatigiinnullu angajoqqaanut qanigisaasunullu akuliutsinneqarnissaat,
 • inuiaqatigiilerinermik siunnerfinnut naleqartitanullu oqaatsit sumiuussutillu piorsarsimasssutsitigullu tunuliaqutarineqartut apeqqutaatinnagit siammarterineq
 • perorsaanermi suleriaatsinut naleqqussarluni,
 • perorsaanermut tunngasunik sammisassanik ingerlariutsinillu piareersaaneq, suliarinninneq ataqatigiissaarinerlu
 • suleqatillu suleqatigiinnerini ilaaneq, kiisalu
 • misissuineq, naliliineq, uppernarsaanerlu pitsaasumillu ineriartortitsilluni perorsaariaatsinik iliuuseqarfiusunik peqataaneq

suliffimmik misiliineq misiliiffissallu

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinniartut ilinniarnerminni suliffimmik marloriarlutik misiliisarput.

Suliffimmik misiliineq siulleq, normalpraktik, 2. semesterimi pisarpoq
sap. ak. 14-nillu sivisussuseqarluni.

Suliffimmik misiliineq Ilulissani Kalaallit Nunaata kitaaniluunniit pisarpoq; imaappoq Kalaallit Nunaata tunani suliffimmik misiliisoqarsinnaanngilaq. Suliffimmi misiliinermi meeqqat siunnerfigineqartarput. Suliffimmik misiliiffigisinnaasat naleqquttut tassaapput paaqqinnittarfiit, soorlu meeraaqqeriviit, meeqqeriviit sunngiffinnilu paaqqqinnittarfiit

Suliffimmik misiliinerup aappassaat, specialpraktik, 5. semesterimi pisarpoq sap. ak. 18-nillu sivisussuseqarluni.

Suliffimmik misiliisitsisarneq Kalaallit Nunaanni avataanilu ingerlasarpoq meeqqat, inuusuttut inersimasullu immikkut pisariaqartitsisut siunnerfigineqartarlutik. Suliffimmik misiliiffigisinnaasat naleqquttut tassaapput meeqqanut inuusuttunullu ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfiit, timikkut tarnikkulllu piginnaasakitsuni, meeqqqat atuarfianni specialpædagogikkimut tunngasut neqeroorutit, tarnikkut erloqissutsillit immikkoortortaqarfianni imaluunniit perorsaasutut sammivilimmik suliniagalinni suliffimmut misiliinermut siunertarineqartunut tulluuttumi.

Tassunga atatillugu allaaserisassat suliffimmut misiliinernut tunngasut.

Suliffimmi misiliinermi ilanngussat marluk atorneqassapput, aappaa suliffimmik misiliisussamut aappaalu praktikvejlederimut.
Ilinniartut ilanngussat nassassavaat (USB-mut toqqorlugit) suliffimmik misiliiffissaminnut.

 • Suliffimmmut misiliisussamut ilanngussaq TAKUUK
 • Praktikvejlederimut ilanngussaq TAKUUK
 • Immersugassaq suliffimmi misiliinerup ingerlanerani immersorneqassaaq uungalu nassiunneqarluni  praktik@pi.sps.gl

Suliffimmik misiliinerup siunertaraa suliffimmik misiliisup kisimiilluni aammalu perorsaasutut sulisut peqatigalugit perorsaanermut tunngasunik suliaqartarnermut peqataasassasoq perorsaanermut suleriaatsit paasisaqarfiginiarlugit. Suliffimmik misiliisoq piukkunnarsissaaq ilinnialerlugulu meeqqanik, inuusuttunik inersimasunillu sullitassanik sullissillaqqinneq, suleqatit suleqatigineri aammalu meeqqamik akisussaasut pilersuisulluunniit siunnersorsinnaanissat. Suliffimmi misiliinermi suliffimmik misiliisup ilinniassavaa perorsaanermut tunngasut suliassat ilisarisinnaanissai tassungalu atatillugu – pilersaarusiorneq, inaarsineq aammalu perorsaanermut tunngasunik sammisassat periutsillu nalilersorneri.

Suliffimmik misiliineq praktikhåndbog malillugu ingerlassaaq, taanna  UGGUUNA aasinnaavat

SULIFFIMMIK MISILIIFFIK:

Suliffimmik misiliiffiuniaraanni piumasaqaataallunilu naatsorsuutigineqartarput:

 • PI/SPS PI/SPS-miik akuerineqarneq suliffik misiliiffittut
 • ataatsimik ikannerusunilluunniit perorsaasutut sammivilimmik ilinniagalimmik praktikvejlederkursusernikumillu praktikvejledereqassasoq
 • praktikvejleder suleqatiginissaa suliffimmik misiliisoqarnerani

Suliffimmik misiliinissap ingerlarnga suliffimmi misiliinermi ataqatigiissaarisimit piareersarneqassaaq praktiklærer, ilinniartoq suliffimmillu misiliiffissaaasinnaassut suleqatigalugit

 • Suliffimmik misiliinissamut piareersaaneq semesterip naanerani suliffimmik misiliiffissap pinnginnerani seminariami pisarpoq.
 • Suliffimmik misiliinerup eqikkaanertaa pisarpoq ilinniartoq suliffimmik misileereernermi seminariami aallarteqqikkaangat.
 • Suliffimmik misiliiffiup aqutsisuisa akisussaaffigaat ilinniartoq suliffimmik misiliinerani siunnersorluarnissaa suliffimmi misiliinermi anguniakkat malillugit. Suliffimmik misiliiffiusup kina perorsaasut akornanni sulisoq praktikvejlederiusinnaansersoq aalajangisavaa, taassumap akisusssaaffigilissallugu  suliffimmik misiliisoq siunnersornissaa ulluinnarnilu attaveqarfiginissaa. Praktikvejlederi  pinngitsoorneqarsinnaanngilaq ilikkangaqarnissamut, misilitakkanut tarrarsorfittullu suliffimmik misiliisup anguniagassai pillugit. Allattariarsornermi suliassaq eqqarsaatigalugu ilinniartup akisussaaffigivaa suliaq naammassissallugu, praktikvejlederillu siunnersussallugu taassumap tungaatigut

suliffissat ingerlariaqqiffissallu

Ilinniakkamik naammassinnereernermi ukunani atorfininniarsinnaavutit:

 • Ulluunerani paaqqinnittarfinni
 • Ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfinni
 • Minnerit atuarfianni
 • Innarluutilinni
 • Utoqqarni
 • Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmi
 • Siunnersuinermi pitsaaliuinermilu suliaqarneq

PAASISSUTISSAT

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinniartut ineqarfinni Qoororsuaq-mi ineqartinneqartarput.
Ukiut 3½ ilinniartut meeqqatik/ilaquttatik nassarniarunikkit ilinniartut ineqarfiiniitsinneqartarput ilaqutariinnoortuni. Aappariit ilinniartut inaataani aappariinnut tulluussakkani, kisimiittullu kisimiittut ineqarfiiniisinneqartarlutik.

Ilinniartut ineqarfii ataani paasisaqarnerugit

ATTAVISSAT

Ilinniarneq praktikkernerluunniit pillugit paasisaqarnerorusukkuit uku attavigisinnaavatit:

Studielederi suliffimmillu misiliinermi akisussaasoq:

Benedikte P. Løvstrøm

E-mail: benedikte.petersen@pi.sps.gl

E-mail: praktik@pi.sps.gl

oqarasuaat toqqaannartoq: +299 38 35 87

Allaffilluunniit attavigiuk:

Oqarasuaat: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Allaffik ammasarpoq 8.00 – 16.00, tallimanngorneq 8.00 – 13.30

Juulilli ilaani matoqqanngikkuni ammanikinnerussaaq

QINNUTEQARNEQ

Perorsaasutut sammivilimmik bacheloritut ilinnialernissamut qinnuteqarusukkuit, illoqarfinni Majoriaq aqqutigalugu qinnuteqarsinnaavutit. Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq tassaavoq 1. marts. 

ILINNIARNISSAMUT QINNUTEQARIT

Ilinniarnerup aallartinnissaa qaammat ataaseq sioqqullugu akissutissap/allakkap/mail pissarsiarinissaa naatsorsuutigissavat – piffissami tassani tusagaqarsimanngikkuit ilinniartut allaffeqarfiannut saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit.

PAASISSUTISSAT:

SIVISUSSUSAA: Ukiut 3,5

Piumasaqaatit:

Qinnuteqarfissaq kingulleq: 1. marts (illoqarfigisanni Majoriami)

Aningaasarsiat: SU

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA:

2018 & 2019-mi atualertut atugaat UANI ATUARUK (Nutserneqanngilaq)

2020 kingornalu atualertut atugaat UANI ATUARUK (Nutserneqarnissaa suliniutigaarput)

PRAKTIKHÅNDBOGI: UANI ATUARUK

Attavigisigut
 • Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Ataasinngorneq, Marlunngorneq, & Sisamanngorneq; 8.00-15.00
  Pingasunngorneq; Matoqqavoq
  Tallimanngorneq; 8.00-12.00
  Arfininngorneq, Sapaat & Sapaassuit; Matoqqavoq
 • Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfiisa Immikkoortortaqarfii
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Nuukullak 4C; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google