AMA-p ataani pikkorissarnerit

AMA tassaavoq

Ulluinnarni AMA (Sulisitsisut akileraarutaat) inatsisaavoq, inatsimmi peqataasut pikkorissarnerminnut atatillugu angalanerat aamma ineqarnerat matussuserneqartarluni Perorsaanermi Ilinniarfimmi Ilulissaniittumi neqeroorutigineqarluni.

AMA sulisitsisut akileraarutaanniit ilinniarsimanngitsut Inuussutsissarsiornermi ilinniartitaanernut sulinermik ilinniagaqarsimasunut, ilinniagaqarsimanngitsu-nullu tunngatillugu tapissutaapput.

Sullinniarneqarput ukiuni arlalinni perorsaalerinermik suliaqarsimasut, ilinniarsimanngitsut imaluunniit inuusutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniagaqarsimasut, soorlu isumaginninnermi ikiortitut assigisaattulluunniit ilinniarsimasut.

Peqataasut

Peqataasut AMA-mi tapiissutit ataani tapiiffigineqartut imatut agguataarneqarput:

  • Ilinniarsimanngitsut: inuk ilinniakkamik naammassisaqarsimanngitsoq uppernarsaatitalimmik allagartaqanngitsoq, imaluunniit ukunani ilinniagalik: Perorsaasumut ikiortitut illigalik, Isumaginninnermik ilinniagalik, Socialassistentitut ilinniagalik.
  • Inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniagaqarsimasoq: Inuk ilinniakkaminik nammassinnissimasoq paarlakaattumik ilinniarfimmi atuarluni aammalu sulinermut atatillugu misiliisimasarsimasoq. Inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik iliniagaqarsimasoq. Ilinniarnerit sivisussusaat nikerarsinnaapput naliginnaasumik ukiut marlunniit tallimanut sivisussuseqarluni
  • Sivikinnerusumik ingerlaqqiffiusumik ilinnigaqarneq inuutissarsiornermi ilinniartitaanermut suliamik ilinniarsimanerup iluani: Ilinniakkamik naammassisaqarsimasoq. Perorsaanermi ilinniarfiup iluani, Perosaasumut ikiortitut , ilinniarnerup sivisussusaa ukiut marluk, Isumaginninnermi ikiortitut, ukiut marluk aammalu ilinniagaq alla soorlu isumaginninnermi assistentitut, katillugu qaammatini qulaaluani sivisussuseqartumik.

Tapiissutit

AMAmi tapiissutit Perorsaanermi Ilinniarfimmiit Ilulissamiittumiit aqunneqarput, ilaatigut billetinik inniminniinerit, hotelini najugaqarnissat aamma tassunga atatillugu pisussaaffiit. Taamaammat tapiissutit taamaallaat angalanernut- aamma ineqarnernut aningaasartuutinut taassumallu ataani angalanermut atatillugu ineqarnermut aningaasartuutit pisariallit soorlu angalanernut pikkorissarfimmut aamma pikkorissarfimmiit aamma pikkorissarnerup nalaani nerisaqarnernut aningaasartuutit matussutigineqartarput. Tapiissutit angalanermut aningaasartuutinut matussutissat piumasaqaatitaraat, angalaneq pikkorissarfimmut utimullu pisassasoq pikkorissarnissamut peqataanissamut atatillugu. Pikkorissartoq piffissami allami angalassaguni, angalanermut aningaasartuutinut tapiissutit matussutigineqarsinnaanngillat.

AMA peqataanermut akiliummut matussutissanik tapiissuteqarneq ajorpoq, imatut paasillugu pikkorissarnermut peqataatitsinermut akiliummut atatillugu. Peqataanermut akiliut pikkorissarfimmi inimik attartornermut pikkorissaatissallu suliarineqarneranut nutserneqarnerannut kiisalu nutserisoqarnermut aningaasartuutinut matussutissatut akiliutissaavoq, pikkorissarnermik ingerlatsiviusumut.  Peqataanermut akiliut suliffeqarfimmut pikkorissarnermik peqataatitsisumut aningaasartuutissaavoq. Akiligassaq Perorsaanermut ilinniarfimmut akiligassaavoq.

Pikkorissarnissanut neqeroorutit taakkulu imarisai, sivisussusaat, akii allallu faktaboksip ataani takusinnaavatit – pikkorissarfissat allattorsimaffianni aamma peqataanermut immersuiffissaq.

PKU-p ataani pikkorissarnerit

PKU tassaavoq

PKU Isumaqarpoq ”Projekt kompentenceudvikling for ufaglærte” Ilinniarsimanngitsunik piginnaasaannik qaffassaaneq. Pilersaarutitut aaqqissuussaq Namminersorlutik Oqartussaniit siunissaq ungasinnerusumut isigisumik.

Pineqartut

Pikkorissarnerit sulisunut ilinniagaqarsimanngitsunut isumaginninnermi kiisalu peqqinnissaqqarfimmi sulisunut sammisuupput, kiisalu suliffissaaleqisunut pineqartuni suliffittaarusuttunut imaluunniit pineqartuni ilinniarnissaminnut aallartikkusuttunut sammisuullutik. Sulisut ilinniagaqarsimanngitsut tassaapput ulluinnarni paaqqinnittarfinni sullissisut.

PKU pineqartut pingaarnertut ilinniarsimanngitsut sulisut suliffissarsiortullu, 18-nik ukiulinniit. Ukkatarinerulligt ilinniarsimanngitsut suliffissarsiortullu pikkorissarnissaat.

Pikkorissarnerit tapertaassapput ineriartuutaasumik suliffeqarfinnullu allanut, aammalu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut kommuneqarfiit iluanni.

Pikkorissaassutit

Pikkorissarnerit moduliukkaarput, pikkorissarnerit nalinginnaasuupput marluk imaluunniit pingasukkaartut. Pikkorissarnermi ulloq ataaseq nal. akunnernik arfineq marlunnik sivisussuseqartarpoq.

Aningaasaqarneq

Ilinniartitsineq ilinniartitsinermilu atortussat akeqanngillat, taakkununnga aningaasartuutit pisortaqarfimmik akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffeqareersut angalanerannut najugaqartinnerat nerisaqarnerannullu aningaasartuutit pisortaqarfimmit akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffissarsiortullu peqataasunut atuuttoq unaavoq, sulisitsisup sulisitsisup pikkorissartup naliginnaasumik aningaasarsiai pikkorissarnerta nalaani akilertassammagit, taamaattorli utertistsissutigissallugit suliffeqarfimmut, Perorsaanermik ilinniarfimmiit akeq naliga akilingassamik sanaqqusissaaq allakkatigut, akigitinneqartut malillugit sap. ak. 3.250,- ullut tallimat peqataasimagaanni, ullormullu akeq naligivaa kr. 650,-

Ilinniarnikut aamma peqataasinnaatitaapput pikkorissarnissami inissaqaruni, kisiannili suliffeqarfik aningaasanik utertitsiffingineqarneq ajorput ilinniarsimasut.

Annertunerusumik inatsisit paasisaqarfigisinnaavatit uunga isernermi una tooruk

Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni sulisunut ilinniarsimasuunngitsunut pikkorissarnerit

Imarisaq

Pikkorissarnerit siunertarivaat sulisut ilinniarsimasuunngitsut isumaginninnikkut perorsaanermi sammisani
arlalinni isummat (teorier) aamma periutsit pillugit paasinninnissaat, ulluinnarni meeqqanik ulorianarsinnaasumi
aamma sanngiitsumik inissisimasunik aamma/imaluunniit innarluutilinnik sullissinerminni atorsinnaasaminnik

Pineqartut

Pikkorissarnerit modul-ikkaartut ulloq unnuarlu paaqqinniittarfinni sulisunut ilinniarsimasuunngitsunut ulluinnarni meeqqanik ulorianarsinnaasumi aamma sanngiitsumik inissisimasunik sullissisunut sammitinneqarput. Pineqartut meeqqat ulloq unnuarlu angerlarsimaffiini aamma innarluutillit ulloq unnuarlu angerlarsimaffiini sulisuusinnaapput. Peqataasut piffissami sivisuumi ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi imaluunniit angerlarsimaffinni sivisuumik misilittagaqarsimasuusinnaapput.

linniartitsinerup aaqqissuunneqarnera

Ilinniartitsineq ulluinnarni sulianut qanittumik aamma sammisumik aaqqissuunneqassaaq. Isumaginninnikkut perorsaanermi sulianut tunngatillugu eqqarsaqqissaarnermi peqataasut namminneq misilittagaat atuagarsornermi aamma suliaqarnermi ilaatinneqassapput, tassani peqataasut pikkorissarnerni modul-ikkaartuni ilisimasatik nutaat aamma periutsit ilikkakkatik modul-it akornanni atortassallugit.

Pikkorissarneq modul-inik 9-nik tunngaveqarpoq, isumaginninnikkut perorsaanermi ilisimasariaqakkanik aamma
sulinermi periutsinik pisariaqartunik aallaaveqartunik, sulianut tunngatillugu naliliinermi suut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni sulisut ilinniarsimanngitsut isumaginninnikkut perorsaanermik suliaqarneranni piukkunnaatilimmik aamma tunngavilersukkamik piumasaqaatinik pilersitsisoqarnissaanut naleqqiussinikkut aallaavilersugaasunik, tak. pikkorissarnerup ingerlanneqarnerata siunertaa.

Modul-i ataaseq sapaatip akunneranik ataatsimik sivisussuseqarpoq – tassa ulluni 5-ini ulloq tamaat ilinniartitsinernik aaqqissuussinermik. Modul-inut piareersaatissatut atugassanik takkuttoqartarsinnaavoq, soorluttaaq modul-it kingornatigut naatsorsuutigineqartoq peqataasut modul-it imarisaat aallaavigalugit
nammineq ilikkagaqarnissamut akisussaaffimmik tigusinissaat aammalu kingornatigut  paaqqinnittarfinni
atuinissaat.

Modul-it ataasiakkaat kingornatigut, peqataasut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmi atorfeqarfigisaminni suliassaminnik tunineqassapput. Taamatuttaaq modul-ip tulliuttup aallartinnissaanut (modul 1-imuunngitsoq) ulluinnarni case-mik/pisimasumik atuissapput, modul-ini ilinniartitsinermut atugassamik – case-mut tunngatillugu
piumasaqaateqartoqassaaq, case-t modul-ini sammisanut ilikkagassanullu ilanngunneqarsinnaaniassammata.

Ilinniartitsinerup qaffasissusia

inniartitsineq ilinniarsimasuunngitsunut aaqqissuunneqassaaq sammitinneqassallunilu, taamaalilluni modul-ini
ataasiakkaani peqataanikkut ilikkagaqarneq pisinnaasanut sinaakkutimi (kvalifikationsramme) assigiimmik
qaffasissuseqartinneqarluni, taamaalilluni modul-ini pikkorissarneq tamakkiisoq ilikkariartornikkut alliartortumik
ineriartortuunani (progredierende). Sammisani assigiinngitsuni ilikkagassatut siunertaasut pisinnasanut
sinaakkutimi allaqqapput, inuuneq tamaat ilinniarnertut taasami 3-4-tut qaffasissusiligaalluni (inuutissarsiutitut
ilinniakkap qaffasissusaa).

Peqataasut modul-it tamakkerlugit peqataaffigereerunikkit pikkorissarnermut uppernarsaammik
ataatsimoorussisumik tunineqassapput. Saaffiginninnikkut modul-inut ataasiakkaanut pikkorissarnermut uppernarsaatinik pissarsisoqarsinnaavoq – pikkorissarnermut uppernarsaatit ilinniagaqarnissamut
qinnuteqarnermut atorneqarsinnaapput, naammasseriikkalli tunngavigalugit naliliineq ilinniartitaanerit
ataasiakkaat qinnuteqarfiusut naliliinerisigut pissaaq.

Una missingiut Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi ulloq unnuarlu aamma inissitsiterineq, Meeqqanut
inuusuttunullu immikkoortortaqarfiup sulisut pikkorissarneqartussatut kissaatigisai, pikkorissarnerup
aaqqissuunneqarnissaanut, sammisassatut aamma modul-it imarisassaattut ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni
sulisunut kissaatigisai malillugit suliarineqarpoq.

Modulinut ataasiakkaanut sinaakkutit pingaarnerit
Pappilissamut immersuilluni nalunaarneq
Qarasaasiakkut qinnuteqarfissaq

REKVIREREDE KURSER

Form & indhold

På et rekvireret kursus bestemmer I form og indhold. I kan vælge at rekvirere ét af vores udbudte kurser (se kursusoversigt), eller få et kursus tilpasset jeres særlige ønsker. Vi målretter kurset præcis til jer. Hvis I er mange fra samme sted eller fagområde, der gerne vil have det samme kursus, er et rekvireret kursus tit en god og billigere løsning.

Kursusinstruktører

Vi kan også tilbyde instruktører inden for pædagogisk faglige og tilgrænsende områder. Vi sammensætter instruktørerne på sådan en måde, så de matcher jeres behov. For eksempel et mundtligt oplæg, et kursus, en workshop eller måske noget helt andet. Ring og fortæl, hvad I har brug for og hør nærmere om mulighederne.

Priser

Hvad koster det?

Det afhænger af hvilket kursus det drejer sig om. Beskriv jeres ønsker, så laver vi et tilbud.

Dog skal det understreges at i selv betaler for administrations- og kursusafgifterne i form af grej, forplejning, transport og ophold.

Afholdelse af kursus

Hvor skal kurset holdes?

Foretrækker I at holde kurset lokalt, er underviserens rejseudgifter inkluderet i prisen, mens I selv står for det praktiske arrangement

PI/SPS-imut 2022-mi pikkorisaassutissanik siunnersuutissaqarlusilu sunniuteqartaarusuppisi? Ugguuna allannikkut siunnersuuteqarsinnaavusi
Forslag og tilbud på  kurser
Perorsaasunngorniat praktikerneranni aqqutissiuisutut pikkorissarnissamut neqeroorut – pikkorissarnermi paasissutissat immersugassarlu ilaapput. Perorsaasutut ilinniarsimasunut neqeroorutaavoq.
Peqataaniarluni nalunaarniaraanni immersuiffissaq (qupperneq kingullermiippoq) immersoriarlugu kursus@pi.sps.gl -mut NASSIUSSAAQ.

Qinnuteqarfissaq kingulleq: Kingusinnerpaamik 1. maj 2023

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google