Uddybende informationer

ADGANGSKRAV

Uddannelsen henvender sig til ansatte i den sociale sektor, som i det daglige beskæftiger sig primært med rådgivning inden for socialfaglige problemstillinger og sagsbehandling.

Adgangskravet for at blive optaget på Akademiuddannelsen er, at ansøgeren

 • har gennemført en gymnasial uddannelse, eller
 • en handelsuddannelse, f.eks. HK uddannelse, eller
 • en erhvervsuddannelse inden for det sociale område, som f.eks. socialassistent-, sundhedsmedhjælper- eller rådgivningsassistent-uddannelsen, eller
 • andet godkendt relevant uddannelsesforløb ud over folkeskolens afgangsprøve, som f.eks. længerevarende kursus inden for kommunikation, samtaleteknik, e.lign.

Desuden er det et krav, at ansøgeren

 • har minimum 2 års dokumenteret relevant erhvervserfaring med rådgivningsarbejde inden for dets sociale område, og
 • har dokumenteret ansættelse som myndighedssagsbehandler inden for enten børn og unge, handicap, udsatte voksne og ældre, og
 • i samarbejde med sin arbejdsplads udarbejder en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår hvordan studiet prioriteres i arbejdet mellem modulundervisninger.

UDDANNELSESOPBYGNING & -FAG

Uddannelsen strækker sig over 3 år. For hvert semester afholdes 2 undervisningsmoduler, der typisk strækker sig over 2 uger, inkl. evt. rejsedage.

Før semesterstart vil de studerende få udleveret en oversigt med forventet undervisningsplan for det samlede undervisningsforløb på semestret. Undervisningsmodulerne planlægges så der tidsmæssigt er mulighed for at arbejde med litteraturlæsning, opgaver og refleksion i praksis både før og efter modulerne.

JOB & KARRIERE

Med en bestået akademiuddannelse som Rådgiver i Socialt Arbejde skal de studerende være kvalificerede til, at:

 • Kunne identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til socialsager på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau
 • Kunne udføre myndighedsopgaver   og træffe afgørelser, som tilgodeser lovgivningens krav, brugernes situation og forvaltningens praksis samt kunne handle ud fra trufne afgørelser
 • Være i stand til at inddrage samfundsmæssige og organisatoriske forhold til forståelse af socialsager
 • Være i stand til at skabe en professionel relation med brugere samt have indsigt i egne værdier, normer og holdninger som grundlag for at arbejde med mennesker

Udføre og koordinere socialt arbejde og tilrettelægge en social indsats, samt rådgive, vejlede og udføre forebyggende og behandlende socialt arbejde

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Undervisningsmodulerne afholdes forskellige steder i Grønland. Af hensyn til studie- og læringsmiljøet vil nogle af undervisningsmodulerne foregå på PI/SPS’ hovedafdeling i Ilulissat. Andre moduler tilrettelægges decentralt ved PI/SPS’ andre afdelinger langs kysten eller andre steder, hvor de nødvendige undervisningsfaciliteter er tilgængelige. Samspil med studerende fra bl.a. socialassistent og socialpædagoguddannelserne vægtes for at styrke forståelse for tværfaglige perspektiver af socialt arbejde.

Ved tilrettelæggelse af modulerne tages også hensyn til, hvor hovedparten af de optagede studerende har bopæl.

Uddannelsen strækker sig over 3 år. For hvert semester afholdes 2 undervisningsmoduler, der typisk strækker sig over 2 uger, inkl. evt. rejsedage.

KONTAKT

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, kan du kontakte kontoradministrationen på: (Herfra vil du blive viderestillet til de rette personer)

Telefon: +299 38 35 50

E-mail: allaffik@pi.sps.gl

Kontorets normale åbningstider er:

Man-, Tirs-, & Torsdag; 8.00-15.00
Onsdag; Lukket
Fredag 8.00-12.00
Lør-, søn- og helligdage lukket;

I sommerferieperioden (juli), er åbningstiderne færre.

ANSØGNING & FORVENTET SVAR

Ønsker du optagelse på rådgiver i socialt arbejde, skal du ansøge videregående uddannelse på sullissivik.gl  

Der er løbende optagelse. 

Fakta:

 • Uddannelsens varighed: 3 år
 • Ansøgningsfrist: Der er løbende optagelse. Ansøg via sullissivik.
 • Studiestart: Nyt hold starter i efterår 2024.
 • Økonomi: Arbejdsgiver

Studieordninger & andre dokumenter:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google