Velkommen til Grønlands uddannelser for Socialhjælpere, Socialassistenter, Dagtilbudsmedhjælpere og Professionsrettede bachelorer i Socialpædagogik


November 2019:

Vores telefoniske forbindelser er ustabile. Vi arbejder på at få det ordnet.

Hvis du ikke kan komme igennem telefonisk, så skriv venligst til allaffik@pi.sps.gl og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. 

Venligst PI/SPS

Offentlig licitation af rengøringsydelser i Seminariets bygninger for PI/SPS i Ilulissat.

Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) udbyder herved rengøringsydelserne i offentlig licitation på følgende bygninger B-671, B-670 (kontorer samt musikrum) B-669 (klasselokale samt kontorer) B-1944. Opgaven omfatter daglig og periodisk rengøring af PI/SPSs bygninger i Ilulissat med undtagelse af kollegiebygningerne.
Ny aftale skal træde i kraft den 1. januar 2020.

Tilbudsafgivelsen
Opgaven udbydes i offentlig licitation, hvorfor udbyder forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkommende tilbud.
Ved personlig aflevering af tilbud, skal kuverten afleveres til kontorpersonalet og være markeret med teksten ”Rengøringsudbud”.
Benyttes der e-mail til fremsendelse af tilbud, skal mailen sendes til allaffik@pi.sps.gl og det skal fremgå af emnelinjen, at der er tale om et tilbud ifm.  rengøringsudbuddet.

Det er muligt at besigtige seminariet efter aftale med kollegieinspektøren eller en pedel ved PI/SPS.
Tilbuddet skal være PI/SPS i hænde, senest mandag d. 18. november 2019 kl. 14.00
Det forventes at vurdering af tilbud og udvælgelse finder sted, således at alle har modtaget svar på indsendt materiale d. 22. november 2019.

 

Læs udlicitationen her
Læs rengøringskontrakten her
BLIV CENSOR

Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium anmoder om kvalificerede
ansøgere til censorkorpset i beskikkelsesperioden 2020-2024 i forhold til et eller flere af nedenstående fag: 

 • Pædagogisk hovedområde
 • Socialfagligt hovedområde
 • Kreativt fagområde
 • Afsluttende eksamener
 • Bachelorprojekt

Motiveret ansøgning med dokumentation for ansættelse og uddannelse sendes til allaffik@pi.sps.gl
Senest den 9. december kl. 16 grønlandsk tid.
Sammensætning af censorkorpset med besked til ansøgerne gives senest den 10. januar 2020

læs mere her
Nyheder
 • start af et nyt hold decentral pædagogstuderende den 2.september 2019.

  Optagelsesprøverne afholdes den 25.juni 2019, kl. 9:00-13:00 i henholdsvis:

  Nuuk: Det gamle sygehus, ved kolonihavnen.

  Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit: i Majoriaq

  LÆS MERE HER: 

 • Perorsaanermik Ilinniarfik /Socialpædagogisk Seminarium har d. 24. maj 2019 afholdt dimission for nyuddannede ved Socialassistentuddannelsen i Ilulissat.

  En stolt rektor overrakte uddannelses-beviser til i alt 19 nyuddannede Socialassistenter. Tillykke til de glade dimittender, som har gennemført deres uddannelse med et meget flot resultat.

  Vi ønsker dem alt held og lykke med det fremtidige social-pædagogiske arbejde i dag- og døgninstitutioner i hele Grønland.

  DE NYUDDANNEDE SOCIALASSISTENTER ER:

  Bagerst fra venstre: Rektor Nuka Kleemann, Margrethe Løvstrøm, Vilhelmine Mathiassen, Susanne Ignatiussen,
  Midten fra venstre:  Sara Jonna Villadsen, Karla Judithe Bentzen, Sara Brandt Lennert, Thomasine Steenholdt Nielsine Fly, Ane Louise Rosbach, Lana Dahl, Mette-Arnannguaq Larsen, Nikki Markussen
  Forrest fra venstre: Johansine Fly, Nûno Petersen Tobiassen, Bentia Mathæussen, Ane Karen Isaksen, Ane Noahsen, Rosa Guldager Frederiksen, Ane Larsen Fly.

 • SOCIALPÆDAGOGISK
  SEMINARIUM AFHOLDT OG INVITEREDE ALLE MED TIL NUKIVUT-FESTIVAALI D. 12 APRIL 2019 KL: 10.00-22.00

  DER BLEV VIST STYRKER PÅ FORKELLIGE MÅDER BÅDE INDENFOR OG UDENFOR.

 • 25 nye socialpædagog-studerende er kommet godt i gang

  Se billederne på pi/sps facebook side

 • Se vores nye brochure her på PI/SPS

   

        SE VORES VELKOMST VIDEO